Södra Älvsborgs sjukhus beställer Sectras digitala röntgensystem

Södra Älvsborgs sjukhus beställer Sectras digitala röntgensystem IT- och medicinteknikföretaget Sectra har tecknat avtal med Södra Älvsborgs sjukhus om digitalisering av röntgenverksamheten. Försäljningen omfattar Sectras system för hantering och arkivering av röntgenbilder (PACS) och ordervärdet uppgår till cirka 13 miljoner kronor. Röntgenverksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus omfattar röntgenavdelningarna i Borås, Skene och Ulricehamn som utför cirka 100.000 röntgenundersökningar per år. Idag använder man Sectras system för administrativ patientinformation (RIS) och nu när hela röntgenverksamheten ska digitaliseras har Sectra valts till leverantör även av bildhanteringssystemet (PACS). Installation av det nya systemet kommer att genomföras under 2004. - Sectras system ger oss möjlighet att effektivisera vår verksamhet vilket i förlängningen kommer att leda till stora besparingar, säger Dr Gunnar Hellsten, områdeschef för medicinsk service vid Södra Älvsborgs sjukhus. Genom att integrera PACS, RIS och övriga IT-system underlättas vårt arbete och vi får också goda möjligheter till samordning mellan de olika sjukhusen i regionen. Med hjälp av Sectras system kommer röntgenavdelningarna i Södra Älvsborg kunna arbeta helt utan papper och film. Genom digital hantering av remisser, patientinformation och röntgenbilder skapas ett effektivare arbetsflöde. Detta bidrar till besparingar och bättre patientvård genom snabbare expediering av bilder och utlåtanden till remitterande läkare. Med den mycket höga säkerhetsnivå som är inbyggd i systemen kan övergången till digital röntgen ske utan kompromiss vad gäller patientintegritet och säkerhet. - Vår målsättning är att ha ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder, säger Marie Ekström, VD för Sectra Skandinavien AB. Genom att tillhandahålla en komplett lösning för PACS och RIS som kan integreras med sjukhusens övriga IT-system kan vi bidra till att rationalisera arbetsflödet samt minska kostnader och ledtider inom röntgenverksamheten i Södra Älvsborgs region, avslutar Marie Ekström. Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 420 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 20 miljoner röntgenundersökningar diagnosticeras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta stora länderna i Europa och Fjärran Östern. Besök www.sectra.se/medical för mer information. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 280. Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till 503 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista och finns fr o m den 1 juli 2003 på Attract 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT20080/wkr0005.pdf Pdf version

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar