Trelleborgs sjukhus beställer Sectras röntgensystem

Report this content

Trelleborgs sjukhus beställer Sectras röntgensystem IT- och medicinteknikföretaget Sectra har tecknat ett avtal med Trelleborgs sjukhus om digitalisering av röntgenverksamheten. Avtalet omfattar Sectras system för hantering och arkivering av röntgenbilder (PACS) och ordervärdet uppgår till 7,6 miljoner kronor. Röntgenavdelningen vid Trelleborgs sjukhus utför cirka 35,000 röntgenundersökningar per år och använder idag Sectras system för administrativ patientinformation (RIS). Nu ska hela röntgenverksamheten digitaliseras och Sectra har valts till leverantör även av bildhanteringssystemet (PACS). Installation av det nya systemet inleds under våren och röntgenavdelningen beräknas vara i full digital drift hösten 2003. - Sectra har en lång erfarenhet av att utveckla PACS och förstår det radiologiska sättet att tänka, säger docent Ulf Nyman, verksamhetschef på röntgenavdelningen vid Trelleborgs sjukhus. Vi valde Sectras system dels för att det är mycket användarvänligt och dels för den täta integrationen som Sectra erbjuder mellan sin RIS- och PACS-lösning, fortsätter han. Med hjälp av Sectras system kommer röntgenavdelningen på Trelleborgs sjukhus i framtiden kunna arbeta helt utan papper och film. Genom digital hantering av remisser, patientinformation och röntgenbilder skapas ett effektivare arbetsflöde. Det bidrar till bättre patientvård genom snabbare expediering av bilder och utlåtanden till remitterande läkare. Med den mycket höga säkerhetsnivån som är inbyggd i systemen kan detta göras utan att kompromissa med patientintegritet och säkerhet. - Vi är glada att ha fått förtroendet att leverera PACS till Trelleborg, säger Herbert Grill, säljchef på Sectra Skandinavien. Det är ett kvitto på att vårt nära samarbete med slutanvändare vid utveckling av systemen gör att vi uppfyller kundens krav på användarvänlighet och kvalitet. Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 300 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 15 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Några exempel på kunder är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, Södersjukhuset i Stockholm, Sunderbyns sjukhus i Norrbotten, Tönsbergs sjukhus i Norge samt samtliga sjukhus i Örebro län. Sectra har också erhållit stora PACS beställningar från bland annat Östfolds fylke i Norge och Helseregion MidtNorge, ett av världens största helhetslösningar för digital radiologi, samt från ett flertal större sjukhus i USA och Tyskland. [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information kontakta: Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sju länder och antalet medarbetare är 260. Omsättningen uppgick helåret 2001/02 till 426 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00030/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar