DeLaval väljer Semcon som partner för eftermarknadsinformation

DeLaval har utsett Semcon till leverantör av tekniska illustrationer och teknisk dokumentation inom eftermarknadsinformation.

Avtalet löper över flera år med möjlighet till förlängning. Semcon kommer att ansvara för leverans av tekniska illustrationer och teknisk dokumentation samt att ta fram processer för illustrationsproduktion. Exempel på de tjänster och produkter som kommer att levereras är; informationsmaterial för originaldelar, produktnyheter, servicenyheter och instruktionsböcker för DeLaval.

“Vi är mycket nöjda med att kunna inleda ett långsiktigt samarbete med DeLaval. Det stärker vår position och kommer att fungera som en bra plattform för att såväl leverera som utveckla informationslösningar för DeLaval”, säger Anders Johnsson, avdelningschef, Graphics, Service & Owners’ Information, Semcon.

“DeLaval är verksamt över hela världen och vi behöver en partner som är större än vad de flesta svenska konsultföretag är. Att Semcon är ett globalt etablerat företag var en avgörande faktor när vi skulle välja leverantör”, säger Thomas Funck, chef DeLaval BA Shared Support Services.

Semcon kommer att arbeta i en integrerad servicemodell med fullt ansvar för samtliga informationsprodukter. Semcons medarbetare kommer även att ingå i projektgrupper när så krävs i olika DeLaval-projekt. Den globala projektorganisationen kommer att bestå av Semcons kontor i Sverige, Storbritannien och Ungern. Semcon kommer att arbeta med en FOBO-modell vilket innebär att Göteborg är front office med back office-team vid kontoren i Budapest och Kineton.

Läs mer om hur Semcons och DeLaval samarbetat tidigare:

http://www.semcon.com/sv/Stories/Case-stories/Trivsel-i-mjolkfabriken/

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Johnson, Avdelningschef, Graphics, Service & Owners’ Information, Semcon, 0704-472 947
Anders Atterling, Corporate Communications Manager, Semcon, 0704-472 819

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Automotive R&D, Design & Development och Informatic. Koncernen hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor för 2012 och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina och Spanien.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket nöjda med att kunna inleda ett långsiktigt samarbete med DeLaval. Det stärker vår position och kommer att fungera som en bra plattform för att såväl leverera som utveckla informationslösningar för DeLaval.
Anders Johnson, avdelningschef, Graphics, Service & Owners’ Information, Semcon