DIGITAL LÖSNING SKA STÖTTA UTSATTA BARN

Report this content

Tillsammans med SOS Barnbyar ska Semcon utveckla en digital lösning som ska stötta barn i samhällsvård i Sverige, exempelvis ensamkommande barn på flykt. Den digitala lösningen syftar till att underlätta för information och kommunikation med olika samhällsinstanser.

H.M Drottning Silvias stiftelse – Care About The Children är med och finansierar en del av en förstudie där Semcon står för teknisk projektledning och utveckling.

– Barn som kommer ensamma till Sverige och blir placerade i samhällsvård är en oerhört utsatt grupp. Idén är att utveckla en teknisk lösning som kan hjälpa barnen att lättare förstå och kommunicera med det svenska samhället. Det här projektet är ett tydligt exempel på hur teknik kan göra skillnad när vi sätter människors behov i centrum, säger Karin Eklund, ansvarig för området User Experience på Semcon.

Vad för funktioner lösningen kommer att ha är för tidigt att säga. Det skulle kunna handla om information om vilka rättigheter barnen har eller förslag på aktiviteter att delta i för att lättare komma in i samhället. En viktig del är att utforma informationen så att barn enkelt kan ta den till sig. I och med förstudien träffar projektgruppen berörda barn för att ta reda på deras behov.

– Barn som växer upp i samhällsvård saknar ofta nätverk och kunskap om samhällets funktioner, vilket gör att de många gånger har svårt att bli självständiga unga vuxna. SOS Barnbyar bedriver verksamhet för ensamkommande barn i Hammarkullen i Göteborg och Semcons idé om en teknisk lösning är mycket spännande och samstämmer väl med vårt arbete som sociala innovatörer, säger Annika Billing, programchef SOS Barnbyar.

Förstudien planeras vara klar i början av 2019 och lansering av tjänsten planeras till 2020.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon
Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Cecilia Bergling Nauclér, presschef SOS Barnbyar
Tel: +46 (0)701-40 68 46 Email: cecilia.naucler@sos-barnbyar.se

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Barn som kommer ensamma till Sverige och blir placerade i samhällsvård är en oerhört utsatt grupp. Idén är att utveckla en teknisk lösning som kan hjälpa barnen att lättare förstå och kommunicera med det svenska samhället. Det här projektet är ett tydligt exempel på hur teknik kan göra skillnad när vi sätter människors behov i centrum.
Karin Eklund, ansvarig för området User Experience på Semcon