Fler strokepatienter kan räddas med datortomograf i helikopter

Report this content

Vid stroke är snabb diagnos och korrekt behandling livsviktigt. Men för att kunna diagnosticera rätt behöver patienten undersökas genom datortomografi – även kallat skiktröntgen. Norsk Luftambulanse har genom forskningsstudier visat att pre-hospital diagnos och behandling är möjlig. Nu har de engagerat Semcon i ett projekt där man i ett första steg ska bevisa att det är möjligt att installera en datortomograf i en räddningshelikopter. 

Stroke är en av de allra dyraste kroppsliga sjukdomarna och att patienten snabbt får rätt vård är oerhört viktigt för hur pass omfattande rehabilitering som behövs.

– Vid stroke räknas varje minut till dess att patienten får vård. Med en portabel datortomograf förkortas tiden till diagnos och behandling eftersom detta kan genomföras redan innan patienten kommer till sjukhus, säger Odd Øystein Ra, projektledare, Semcon Norge. 

För att en datortomograf ska kunna användas utanför sjukhus, till exempel i en helikopter behöver den göras betydligt mycket lättare och mer kompakt. Tack vare ett framgångsrikt forskningsprojekt från Norsk Luftambulanse, Mobile Stroke Unit, där man installerade en portabel datortomograf i en specialbyggd ambulans kan man nu ta nästa steg. 

– Semcons roll har varit att först ta fram en studie som undersöker möjligheterna att applicera tekniken och maskinen, som användes i det tidigare forskningsprojektet, i en helikopter. Därefter har vi utvecklat och testat ett koncept för själva båren som patienten ligger på när den åker in och undersöks i datortomografen, säger Odd Øystein Ra.

Semcon är teknisk partner till Norsk Luftambulanse i projektet och bidrar bland annat med specialistkompetens inom styrning, elektronik och mekaniska system. Det långsiktiga målet med projektet är att bidra till att utveckla en pre-hospital datortomograf som kan användas i helikoptrar, mindre ambulanser och som en flyttbar variant för mindre sjukhus.  

Läs mer om Semcons erbjudande inom medicinteknik.

Läs mer om Norsk Luftambulanse


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar: