FORSKNING OM AUTONOMA FORDON SKA GE BÄTTRE CYKELMÖJLIGHETER

Snö, is, blöta löv och grus. Anledningarna till att färre cyklar under vinterhalvåret är många. Semcon kommer ansvara för en del av den tekniska lösningen i ett nytt forskningsprojekt som ska ta reda på hur autonoma arbetsfordon kan öka tillgängligheten på gångbanor och cykelbanor. Det kan få fler att cykla året om.

Syftet med projektet, som leds av forskningsinstitutet RISE, är att undersöka möjligheterna för automatiserad vägdrift, som snöröjning och underhåll av bland annat cykelbanor. Vinsterna med detta skulle vara många:

  • ökad tillgänglighet
  • färre olyckor
  • minskade samhällskostnader 
  • förbättrad kvalitet på underhållsarbetet

En viktig del i projektet är att titta på hur arbetsfordonet interagerar med sin omgivning, till exempel cyklister och gångtrafikanter, samt med trafikledningscentral.

– I detta projekt får vi möjlighet att verka i ett större sammanhang och titta på en systemlösning, där vår tekniska spetskompetens från tidigare projekt kommer väl till nytta. Dessutom bidrar vi till att fler cyklister kan cykla säkert, säger Anne Piegsa, team manager som samordnar Semcons deltagande i projektet.

I forskningsprojektet bidrar Semcon med kompetens inom autonomi och mjukvara. Det innebär bland annat de sensorsystem och smarta algoritmer som tolkar omgivningen och vad arbetsfordonet ”ser”, men också hur fordonet självständigt navigerar baserat på denna information. Den typ av arbetsfordon som ska användas i projektet är mindre traktorer, som beroende på hur de utrustas kan användas året runt för olika arbetsuppgifter.

Forskningsprojektet, som finansieras av InfraSweden2030 och projektpartners, pågår i drygt två år och har som målsättning att avslutas med konkreta demonstrationer. I projektet ingår också att titta närmare på infrastrukturens anpassningsbehov för automatiserad vägdrift samt möjligheterna för autonom drift och underhåll av till exempel rondeller och trafikplatser.

Projektet genomförs i samverkan mellan akademi, myndighet, tjänsteföretag, entreprenörer och produktutvecklare. Förutom Semcon är Trafikverket, RISE, Chalmers Industriteknik, Skanska, Peab, Svevia, Svensk Markservice, AstaZero, Lundberg Hymas, Alkit Communications och Teade samarbetspartners.

Läs mer om Semcons erbjudande inom Applied Autonomy


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

I detta projekt får vi möjlighet att verka i ett större sammanhang och titta på en systemlösning, där vår tekniska spetskompetens från tidigare projekt kommer väl till nytta. Dessutom bidrar vi till att fler cyklister kan cykla säkert.
Anne Piegsa, team manager