NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF TILL SEMCON

Daniel Rundgren har utsetts till ny affärsområdeschef för Semcons största affärsområde, Engineering Services, och kommer ingå i koncernledningen. 

Daniel Rundgren har stor erfarenhet av såväl strategisk affärsutveckling som operationellt kundnära säljarbete, inte minst av digitala erbjudanden. Därtill även ett stort fokus på organisations- och ledarskapsfrågor. Daniel kommer senast från IT-bolaget EVRY och tillträder sin position som affärsområdeschef senast i augusti.

– Det känns väldigt inspirerande. Semcon är ett spännande företag som är i framkant i många områden. Jag ser fram emot att bli en del av den kreativitet, kompetens och kultur som finns och som jag får vara med att utveckla vidare, säger Daniel Rundgren.

Affärsområdet Engineering Sevices består av drygt 1 400 medarbetare med störst närvaro i Sverige, Norge, Indien, Brasilien och Storbritannien. Erbjudandet är inriktat mot produktveckling inom branscherna: fordon, industri, energi och life science. Nuvarande tillförordnad affärsområdeschef och vd, Markus Granlund, kommer efter tillträdet att fortsätta som koncernchef

– Daniel har både den kompetens och värdegrund som passar utmärkt i Semcon. Med sina erfarenheter och engagemang kommer han bli en viktig del inom såväl affärsområdet som koncernledningen, säger Markus Granlund.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon
Tel: +46 (0) 739-737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar