NY ELMOTOR PÅ MJÖLKBILAR MINSKAR UTSLÄPP

Varje gång en tankbil kommer till bondgården för att fyllas med mjölk släpps mängder med koldioxid ut i onödan. Anledningen är att lastbilen använder sin överdimensionerade dieselmotor för att driva pumpen som fyller tanken. Nu har teknikbolaget Semcon utvecklat ett elektriskt system för mjölkpumpen som minskar varje lastbils förbrukning med upp till 5000 liter diesel per år. Dessutom minskas både buller och utsläpp på gårdarna.

Varje tankbil pumpar mjölk cirka 1000 timmar per år vilket leder till stora kostnader för mejeriet. Genom att installera en batteridriven elmotor minskar både dieselmängden och slitaget på dieselmotorn.

– En av styrkorna med Semcons lösning är att mejeriet inte behöver köpa nya lastbilar utan den nya tekniken går att implementera i de fordon som finns idag, säger Hans Peter Havdal, divisionschef på Semcon.

Norska Tine, som står för majoriteten av all mjölktransport i Norge, planerar att installera de nya pumparna i alla sina 250 lastbilar.

– När alla mjölkpumpar i Norge drivs med el kommer vi minska dieselförbrukningen med 1,25 miljoner liter per år. Det betyder at CO2-utsläppen reduceras med 3200 ton om året. Den här klimatinvesteringen blir också ekonomisk. Våra kostnader kommer minska med flera miljoner kronor, säger Frode Eggan på norska mejeriet Tine.

Skulle alla mejerier i EU använda sig av den här lösningen skulle man kunna spara över 120 miljoner liter diesel årligen. Tekniken kan dessutom överföras till fler områden.

– Här har vi fokuserat på mjölk, men tänker man på allt som pumpas in i tankbilar, vätskor som öl, spannmål eller pellets. Då pratar vi om otroliga mängder diesel som kan sparas, säger Hans Peter Havdal.

Projektet är ett samarbete mellan Semcon, Tine och Enova.

Så fungerar elmotorn
Elmotorns batteri laddas under körning som ett vanligt bilbatteri. Batterierna ger tillräckligt med energi för avfrostare, arbetsljus, vindrutetorkare m.m. som bevarar säkerheten och komforten för föraren. Elektrisk pumpning låter nästan ingenting, vilket betyder att störande buller på gården kan minskas betydligt under hämtningen av mjölk.  

– Vi har mjölkbilar här på gården varannan dag. En lösning som minskar både buller och utsläpp skulle betyda mycket för arbetsmiljön, men också att det bidrar till en miljövänligare produkt totalt sett, säger mjölkbonden Ove Nättorp.

Bilder m.m. finns att ladda ner här.

Läs mer om Semcons erbjudande inom elektrifiering.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com