NYA SATSNINGAR PÅ SMART MEDICINTEKNIK

Teknikbolaget Semcon utökar sin satsning inom Life Science. Genom smarta tekniska lösningar kan vård och omsorg förbättras för såväl patienter som personal. Ett nytt ramavtal har även tecknats med AstraZeneca, som gäller allt från produkt- och produktionsutveckling till produktinformation.

– Vi har lång erfarenhet inom Life Science där vi bland annat utvecklar digitala lösningar som skapar stor nytta inom sjukvården. Vårt tidigare samarbete med AstraZeneca har gett bra resultat och vi är glada att de väljer att fortsätta utveckla partnerskapet med oss, säger Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon.

Life Science-områdets digitalisering ställer allt högre krav på expertis inom bland annat smarta produktionslösningar och dataintegritet för framtidens uppkopplade tillverkning och hantering av läkemedel. Det handlar lika mycket om att göra det effektivt som säkert.

– Med vår djupa kunskap inom hela produktutvecklingscykeln har vi ett helhetserbjudande som är unikt. Dessutom kan vi utnyttja vår erfarenhet från andra branscher och applicera inom Life Science. Men framför allt så sätter vi alltid människans behov och beteenden först, vilket är en förutsättning för att lyckas, säger Markus Granlund. 

I samband med  det nya ramavtalet öppnar Semcon i oktober ytterligare ett kontor i Södertälje, med fokus på just Life Science. Kontoret kommer att finnas i centrala Södertälje och ungefär 50 personer kommer vara kopplade till det. 

– Vårt nya kontor skapar möjlighet att komma ännu närmare våra kunder och är en satsning för att fortsätta bredda oss inom Life Science, där vi ser väldigt goda möjligheter för framtiden, säger Sara Sjögren, divisionschef.

 


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med vår djupa kunskap inom hela produktutvecklingscykeln har vi ett helhetserbjudande som är unikt. Dessutom kan vi utnyttja vår erfarenhet från andra branscher och applicera inom Life Science. Men framför allt så sätter vi alltid människans behov och beteenden först, vilket är en förutsättning för att lyckas.
Markus Granlund, vd och koncernchef