NYTT FORSKNINGSPROJEKT SKA BEVISA SÄKERHETEN HOS AUTONOMA FORDON.

För att autonoma fordon ska bli verklighet måste säkerheten kunna garanteras. I det omfattande forskningsprojektet ESPLANADE samarbetar svensk fordonsindustri med akademi och specialister för att skapa en nödvändig, gemensam säkerhetsmetodik. Semcons del i projektet fokuserar på kommunikationen mellan förare och fordon.

Syftet med ESPLANADE-projektet är att utveckla en gemensam metodik för säkerhetsbedömningen hos olika system, funktioner och scenarier inom autonoma fordon. Utan en sådan metodik kommer inga autonoma fordon tillåtas i vanlig trafik.

– En av de centrala frågorna är hur kommunikationen mellan bilen och föraren ska fungera. Vem har ansvaret för fordonet och hur fördelas detta i olika situationer? Det är fokus i Semcons delprojekt där experter inom både teknik och UX-design samarbetar, säger Stig Ursing, Technology Management Consultant på Semcon.

De uppgifter autonoma fordon ska lösa med hjälp av teknik är betydligt mer komplexa än de som manuella fordon har att hantera. Detta gör det mycket svårare att visa att de självkörande fordonen blir säkra i alla situationer de kommer att ställas inför.

– Att bevisa säkerheten är en av de stora utmaningarna med självkörande bilar. I ESPLANADE kan vi tillsammans med akademin och ledande experter skapa metoderna som krävs för att erbjuda säkra självkörande bilar till våra kunder, säger Jonas Nilsson, ansvarig för funktionssäkerhet för självkörande bilar på Volvo Cars.

Projektet ESPLANADE bygger vidare på kunskaper och frågeställningar från det framgångsrika forskningsprojektet FUSE, som resulterade i större insikt kring de industriella utmaningarna inom området samt i en rad vetenskapliga artiklar. Ambitionen med ESPLANADE är att fortsätta driva på forskningen inom ett mycket kritiskt och internationellt uppmärksammat område. Metodiken som utvecklas ska ta de autonoma fordonen ett viktigt steg närmare vardagstrafiken.

Liksom FUSE är ESPLANADE delfinansierat av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA. Projektet löper under tre år, 2017-2019. Projektets totala budget är 31 miljoner kronor. Projektledare för projektet är RISE (tidigare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Övriga deltagare är: Volvo Cars, Volvo GTT, Semcon, Systemite, Autoliv, Qamcom, KTH, Comentor och Delphi.

Läs mer om ESPLANADE på VINNOVAs hemsida

Läs mer om projektet FUSE

För mer information, vänligen kontakta:  

Stig Ursing, Technology Management Consultant, Semcon

Tel: +46 (0) 761-196 306
Email: stig.ursing@semcon.com

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel: +46 (0) 739-737 200
Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 3 000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på semcon.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar