ÖKAT DIGITALT FOKUS NÄR SEMCON STRUKTURERAR OM

Report this content

Semcons största affärsområde Engineering Services omstruktureras för att vara bättre anpassat till marknadens förändringar. Syftet är att tydligare möta kundernas framtida behov och slutanvändarnas föränderliga beteenden med hela affärsområdets erbjudande i samtliga regioner och branscher. Samtidigt stärks det digitala erbjudandet vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt.

– För att ta nästa steg i vår resa måste vi anpassa vår struktur för att ännu tydligare adressera våra kunders behov vid utvecklandet av framtida produkter och tjänster. Den nya strukturen inom affärsområdet gör oss än mer kundfokuserade och möjliggör en accelererad tillväxt inom prioriterade erbjudanden och branscher. Samtidigt skapar vi en effektivare organisation för att fortsatt stärka vår lönsamhet, genom bland annat ett ökat digitalt fokus, säger Markus Granlund, vd och koncernchef för Semcon.

Den nya strukturen är ett resultat av en omfattande analys för att möta både kunders och slutanvändares framtida behov. Verksamheten i Sverige delas upp i tre divisioner och övriga marknader (Norge, England, Brasilien, Indien) placeras i divisionen International. Samtidigt stärks det digitala erbjudandet genom en ny division, Digital Services, som stöttar samtliga regioner med digital spetskompetens inom bland annat AI, autonomi och User Experience (UX).

– Nu får varje division ett tydligare kund- och leveransansvar vilket gör att vi kan erbjuda vår expertis mot en bredare marknad, samtidigt som vi utvecklar vårt digitala fokus ytterligare. Det ger även möjligheter för ökat samarbete mellan regioner och marknader där hela affärsområdets kompetens används fullt ut, säger Daniel Rundgren, affärsområdeschef Engineering Services.

Ett mer decentraliserat ansvar med större team och ökad effektivitet medför en viss övertalighet inom främst supportfunktioner. Kostnaderna för omstruktureringen bedöms uppgå till cirka 6 miljoner kronor, varav cirka 2 miljoner belastar rörelseresultatet i första kvartalet och återstoden tas i andra kvartalet. Besparingarna får snabbt genomslag och förväntas redan under 2019 överstiga kostnaderna för omstruktureringen, vilket sammantaget innebär en marginellt positiv effekt på resultatet för helåret 2019. De totala årliga besparingarna förväntas uppgå till cirka 10 miljoner kronor med full effekt 2020.

I och med förändringen och den utökade digitala inriktningen så byter affärsområdet även namn till Engineering & Digital Services. Totalt ingår drygt 1400 personer i affärsområdet som under 2018 omsatte 1 371 miljoner kronor med ett rörelseresultat som uppgick till 104 miljoner kronor. Den nya organisationen träder i kraft den 1 april 2019. 

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2019, kl. 08.15 (CET).


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon
Tel: +46 (0) 739-737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

För att ta nästa steg i vår resa måste vi anpassa vår struktur för att ännu tydligare adressera våra kunders behov vid utvecklandet av framtida produkter och tjänster. Den nya strukturen inom affärsområdet gör oss än mer kundfokuserade och möjliggör en accelererad tillväxt inom prioriterade erbjudanden och branscher. Samtidigt skapar vi en effektivare organisation för att fortsatt stärka vår lönsamhet, genom bland annat ett ökat digitalt fokus.
Markus Granlund, vd och koncernchef för Semcon