SEMCON DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:
Jag imponeras av det stora engagemanget hos mina medarbetare, som tillsammans med våra kunder gör skillnad för människor runtom i världen – varje dag. Värdet och nyttan vi bidrar med till våra kunder och slutanvändare avspeglar sig också i vårt finansiella resultat. Vi avslutar första halvåret med ett bra andra kvartal där vi mer än fördubblar rörelseresultatet jämfört med samma kvartal föregående år.

Fler kunder ser potentialen att sänka sina totala kostnader och öka sin konkurrenskraft genom ett mer omfattande samarbete med Semcon. Vi har under kvartalet tecknat ett antal nya ramavtal med kunder såsom SKF, Trafikverket, Siemens Industrial Turbomachinery, Essity, Stockholms läns landsting och Getinge, vilket ger oss en bra position för framtiden.

Affärsområdet Engineering Services fortsätter att väsentligt förbättra sitt resultat. Resultatförbättringen är en följd av en högre produktivitet och kostnadseffektivitet samtidigt som vi har förfinat våra erbjudanden och effektiviserat vår arbetsmodell. Efterfrågan på våra tjänster är god och det är glädjande att vi tar nya affärer med digitaliseringsfokus inom flera olika branscher, såsom autonoma fordon, industri 4.0 och energisektorn. Där kan vi utnyttja våra kompetenser inom bland annat artificiell intelligens [AI] och användarupplevelser (UX) tvärfunktionellt. I Norge har vi också hög aktivitet med stor kompetens inom uppkopplade produkter där nya större samarbeten initierats och lönsamheten förbättrats.

Resultatet för affärsområdet Product Information hittills i år är på lägre nivåer jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på minskade volymer, då ett par stora kunder omlokaliserat sin produktion av eftermarknadsinformation avseende den asiatiska marknaden. Även om nya affärer ännu inte har lyckats kompensera fullt ut, så förväntar vi oss en successiv resultatförbättring under andra halvåret i enlighet med vår tidigare kommunikation. Vi har nyligen tecknat ett nytt samarbetsavtal med en global maskintillverkare och har utökat samarbeten inom telekombranschen med fokus på Managed Service-leveranser. Förvärvet av Haas-Publikationen i Tyskland positionerar oss väl mot järnvägsindustrin där vi har identifierat ett stort antal affärsmöjligheter.

Sammanfattningsvis gör vi ett finansiellt starkt andra kvartal för koncernen jämfört med föregående år och vi tror på en fortsatt positiv resultatutveckling under kommande halvår även om tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt. Arbetet med våra marginalförstärkande åtgärder fortsätter. Likaså vår ständiga prioritering att skapa en inspirerande och attraktiv arbetsplats för våra passionerade medarbetare.

Andra kvartalet

  • Rörelsens intäkter uppgick till 479 Mkr (447) och den organiska tillväxten blev 5 procent 
  • Rörelseresultatet uppgick till 21 Mkr (10), vilket gav en rörelsemarginal på 4,3 procent (2,1) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 16 Mkr (8) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,87 kr (0,42) 

Januari-juni

  • Rörelsens intäkter uppgick till 948 Mkr (922) och den organiska tillväxten blev 2 procent 
  • Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (50), vilket gav en rörelsemarginal på 6,4 procent (5,4) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 46 Mkr (38) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,55 kr (2,09) 
  • Soliditeten uppgick till 57 procent (55)

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli, 2018, kl. 08.00 (CEST).


För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi avslutar första halvåret med ett bra andra kvartal där vi mer än fördubblar rörelseresultatet jämfört med samma kvartal föregående år.
Markus Granlund, vd och koncernchef