SEMCON DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018.

Report this content

Det är ett fantastiskt engagemang och driv på Semcon. Passionen att med teknik skapa utmärkta användarupplevelser genomsyrar företaget. Genom vårt fokus på marginalförstärkande åtgärder inom affärsutveckling, produktivitet och kostnadseffektivitet, redovisar vi ett starkt resultat för det första kvartalet.  

Trots en negativ kalendereffekt är rörelseresultatet på samma nivå som föregående år. Samtidigt har arbetet med vårt varumärke och vår kultur stärkt Semcons position som en attraktiv arbetsgivare.

För affärsområdet Engineering Services når vi högsta lönsamhet någonsin och passerar för första gången en rörelsemarginal på 10 procent. Efterfrågan på affärsområdets erbjudanden inom produktutveckling och produktionsoptimering är god. Vi har även fått förtroendet från ett flertal nya kunder som valt att teckna ramavtal med Semcon under kvartalet. Detta skapar bra förutsättningar framåt.

Resultatet för affärsområdet Product Information är, som tidigare aviserats, på en lägre nivå i första kvartalet jämfört med föregående år. Lägre volymer i pågående kunduppdrag har påverkat resultatet negativt. Nya samarbeten har inte fullt ut kompenserat för volymminskningen, men vi förväntar oss en successiv resultatförbättring genom ökade intäkter under andra halvåret 2018. Intresset för digitaliserad produktinformation tillsammans med erbjudanden som moderniserar våra kunders eftermarknadserbjudande är stort. Det strategiska förvärvet av tyska Haas-Publikationen i april stärker Semcons position inom produktinformation på den tyska marknaden. Det ger också Semcon en spetskompetens inom järnvägsindustrin som leder till intäktssynergier på ett flertal marknader. Förvärvet förväntas ge positiv effekt på såväl rörelsemarginal som vinst per aktie 2018.

Det pågår många projekt där vi hjälper våra kunder att digitalisera sitt erbjudande med smart teknik. Ett exempel är demonstrationen av världens första autonoma snöplogar för flygplatser, vilket har genererat stort intresse och uppmärksamhet globalt. Med hjälp av teknik utvecklad av Semcon kan snöröjningen effektiviseras, lönsamheten för flygplatsoperatörer öka och förseningarna minska. Vårt framgångsrika designteam har återigen uppmärksammats genom att vinna två internationella priser för sitt arbete med pakethållarsystem och 3D-skrivare för mänsklig vävnad.

Arbetet med marginalförstärkande åtgärder fortsätter i hela koncernen. Likaså vårt kontinuerliga fokus på våra engagerade medarbetare som skapar fantastiska användarupplevelser av teknik – varje dag. Trots att de två kommande kvartalen är säsongsmässigt svagare ser vi positivt på resultatutveckling för resterande delen av året.

Första kvartalet

  • Rörelsens intäkter uppgick till 468 Mkr (475) och den organiska tillväxten blev -1 procent 
  • Rörelseresultatet uppgick till 40 Mkr (40), vilket gav en rörelsemarginal på 8,5 procent (8,5) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 30 Mkr (30) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,68 kr (1,67) 
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (56)

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 25 april, 2018, kl. 12.00 (CET).


För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom vårt fokus på marginalförstärkande åtgärder inom affärsutveckling, produktivitet och kostnadseffektivitet, redovisar vi ett starkt resultat för det första kvartalet.
Markus Granlund, vd och koncernchef