SEMCON ÖKAR SATSNINGEN PÅ DIGITALISERAD OCH HÅLLBAR TILLVERKNINGSINDUSTRI

Report this content

Efterfrågan på digitalisering inom tillverkningsindustrin blir allt större. Utöver att skapa en hållbar produktion finns stora effektiviseringar och kostnadsbesparingar att göra. Nu siktar Semcon på att väsentligt utöka sin närvaro inom branschen med en unik mix av digital expertis och lång erfarenhet inom produktionsoptimering.

– Att accelerera vår tillväxt inom tillverkningsindustrin är ett naturligt steg. Vi är mitt i en utveckling som ställer nya krav på oss i gränslandet mellan teknik och IT – krav vi på Semcon kan möta upp tack vare vår unika mix av kompetenser och möjlighet att överföra kunskap mellan branscher. Semcon har lång erfarenhet inom robotisering och automation. När vi nu kopplar på ny teknik, såsom AI, ger det fantastiska möjligheter för tillverkningsindustrin, säger Markus Granlund, vd på Semcon.

Unika förutsättningar
För att nå en mer kostnadseffektiv och hållbar produktion krävs förståelse för hela produktionsprocessen och hur den kan optimeras. Att dessutom lägga till expertis inom UX, mjukvaruutveckling och IoT-projekt skapar unika förutsättningar för framtidens produktion.

– För oss handlar det om att låta människor göra det vi är bäst på och robotarna det de är bäst på. Det är genom att alltid utgå från mänskliga behov vi kan utveckla teknik som verkligen gör skillnad. Det skapar smartare, effektivare och mer hållbara lösningar, säger Markus Granlund.

Ett framtidssäkrat erbjudande
Investeringar inom tillverkningsindustrin förväntas fortsätta öka de närmaste åren för att kunna möta marknadens krav på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Enligt en rapport från PWC planeras investeringar på 900 miljarder dollar i industri 4.0 varje år världen över. Behoven av rådgivning och analys är stora i flera branscher för att förbättra hela eller delar av produktionsprocessen, exempelvis inom life science och livsmedelsbranschen.

– Det är spännande tider för oss som jobbar med produktionsutveckling. Vi har projekt just nu där våra produktions- och automationsingenjörer jobbar tillsammans med mjukvaruutvecklare och AI-experter för att optimera kritiska processer. Vi utvecklar appar för samarbetande robotar vilket kan skapa helt nya affärsmodeller för både oss och våra kunder. Och vi ser en allt större efterfrågan på den här typen av projekt, säger Robert Eliasson, Area Manager inom produktionsutveckling på Semcon.

Framtidens produktionsmiljö

Hur ser framtidens produktion ut? Och vad innebär digitaliseringen för produktionsutvecklarens sätt att arbeta? Svaren är såklart många men några av fördelarna med Industri 4.0 är:

  • Effektivisering genom automation och AI.
  • Hållbarhetsvinster för både miljö och människor. Mindre spill och renare produktionsmiljöer. Mindre stress, säkrare och mer kvalificerade arbetsuppgifter för människor som jobbar i produktion när robotar tar över en del av momenten.
  • Insamling av stora mängder data och information i realtid leder till förbättrat och proaktivt underhåll och digital twins ger kontroll över produktens hela livscykel.
  • Rätt använd kommer den nya tekniken att skapa större kundnytta och nya affärsmodeller.

Läs mer om vad Semcon gör inom produktionsutveckling.

Se film med vår vd Markus Granlund.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att accelerera vår tillväxt inom tillverkningsindustrin är ett naturligt steg. Vi är mitt i en utveckling som ställer nya krav på oss i gränslandet mellan teknik och IT – krav vi på Semcon kan möta upp tack vare vår unika mix av kompetenser och möjlighet att överföra kunskap mellan branscher. Semcon har lång erfarenhet inom robotisering och automation. När vi nu kopplar på ny teknik, såsom AI, ger det fantastiska möjligheter för tillverkningsindustrin
Markus Granlund, vd på Semcon