SEMCON SATSAR PÅ ÖKAD TILLVÄXT INOM LIFE SCIENCE

Livsstilsrelaterade sjukdomar, en åldrande befolkning och snabba tekniska framsteg innebär att stora investeringar behöver göras inom life science-sektorn kommande år. Nu ökar Semcon takten på tillväxt inom området.

– Det finns fantastiska tillväxtmöjligheter för oss inom life science och de kundsamarbeten vi har idag är långsiktiga. Vår ambition att öka vår branschdiversifiering mot exempelvis life science har verkligen gett resultat, där vi ökade försäljningen med 9 procent under 2018 och 13 procent under första kvartalet 2019. Nu tar vi nästa steg där vi accelererar takten för ytterligare tillväxt, säger Markus Granlund, vd på Semcon.

De kommande åren beräknas de globala utgifterna inom hälso- och sjukvård växa med 5,4 procent mellan 2018 och 2022, enligt Deloittes rapport Global life sciences outlook från 2019. Bara inom området medicinteknik beräknas försäljningen öka till 595 miljarder dollar år 2024, från 475 miljarder dollar 2019.

Allt högre utvecklingstakt

Inom life science är utvecklingscyklerna traditionellt långa på grund av branschens unika kravbild. En av de stora utmaningarna inom området är att kostnadseffektivt utveckla användarvänliga och säkra medicintekniska produkter, kvalitetssäkrade läkemedel samt digitala och effektiva produktionsmiljöer – i en allt högre takt.

– Eftersom vi har arbetat med life science i mer än 35 år har vi en djup förståelse för de utmaningar som våra kunder står inför. Vi verkar inom flera delar av life science-området och kan därför låta erfarenheter från de olika delarna gynna varandra. Allt för att hjälpa kunder med exempelvis patientsäkerhet, kvalitetssäkring och att effektivt få ut sina produkter på marknaden, säger Markus Granlund.

Stark efterfrågan på kompetens

Semcons erbjudande inom life science täcker hela utvecklingskedjan, från produkt- och produktionsutveckling till produktinformation. Det som gör erbjudandet unikt är erfarenheten inom området i kombination med spetskompetensen som krävs för att digitalisera produkter, tjänster och produktionsmiljöer.

– Vi har en väldigt stark efterfrågan på vår kompetens inom life science, vilket gör det oerhört spännande att arbeta inom området. Med vår mix av kompetenser ser vi till att regulatoriska krav efterlevs samtidigt som vi kan använda innovativ design, UX och ny teknik som exempelvis AI, som gör att användarupplevelsen förbättras, säger Natasa Liderfelt, Area Manager life science på Semcon.

Läs mer om Semcons erbjudande inom life science.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com