SEMCON UTVECKLAR CLOUDLÖSNING FÖR AUTONOMA DRÖNARE

Report this content

Möjligheterna för autonoma drönare är många. Genom att överblicka en skogsbrand, inspektera kraftledningar eller leverera mediciner till katastrofdrabbade områden kan mycket tid och pengar sparas in, samtidigt som säkerheten ökar. Semcon har varit med och utvecklat cloudlösningen för FlyPulses autonoma drönarsystem, som används i en rad olika projekt.

– Det här är ett bra exempel där vi på Semcon kan leverera teknik i framkant som gör skillnad på riktigt. FlyPulse har med sina drönare redan gjort insatser som inte hade kunnat genomföras annars, och vi har bidragit med vår kompetens för att göra deras cloudlösning så bra som möjligt, säger Markus Granlund, vd på Semcon.

Den autonoma drönaren kan flyga utom synhåll och klarar cirka 10 mil med en last på 1 kg. Allt drönaren filmar och fotograferar strömmas direkt till en operatör, som på så sätt får en överblick över det utvalda området. Operatören kan också stoppa och zooma in vid behov. Genom att använda en cloudlösning kan företag få en samlad bild över sina drönare och i en kartvy enkelt redigera och skapa nya uppdrag.

Artificiell intelligens nästa steg

Idag använder många elbolag, till exempel en av FlyPulses kunder, inhyrda helikoptrar för att inspektera sina luftledningar. Autonoma drönaren gör jobbet billigare, mer effektivt och betydligt mindre riskfyllt.  

– Det är tydligt att vi befinner oss i början av ett stort steg i teknikutvecklingen. Möjligheterna känns oändliga. Framöver kommer vi kunna lägga på AI i de autonoma drönarna som då själva kan dra slutsatser och göra bedömningar utifrån det som filmas, säger Mikael Wiktorell, projektledare och mjukvaruutvecklare på Semcon.

Drönarsystemet som FlyPulse utvecklat har använts i flera projekt, allt från att transportera mediciner till människor på öarna i Victoriasjön i Tanzania till att användas av räddningstjänst som beslutsunderlag vid utryckning.

– Genom Semcon har vi fått tillgång till den spetskompetens som behövs för att nå våra högt satta mål inom kvalitet och säkerhet på vår drönarplattform, säger Jan Björn, vd och medgrundare av FlyPulse.

Om FlyPulse

FlyPulse är ett bolag från Innovatum Startup i Trollhättan och är specialiserade på drönarutveckling. Företaget har utvecklat ett autonomt drönarsystem och fick stor uppmärksamhet för några år sedan när deras drönare transporterade hjärtstartare till svåråtkomliga ställen i Sverige.
Läs mer om FlyPulse.  

Läs mer om Semcons erbjudande Smart Products.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom Semcon har vi fått tillgång till den spetskompetens som behövs för att nå våra högt satta mål inom kvalitet och säkerhet på vår drönarplattform.
Jan Björn, vd och medgrundare av FlyPulse