SEMCONS ÅRSREDOVISNING FÖR 2017 PUBLICERAD.

Report this content

Semcon har idag publicerat årsredovisningen inklusive hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2017 på bolagets hemsida.

Semcons årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns från och med idag tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida: www.semcon.com/sv/investerare/rapporter. Den tryckta versionen av den svenska årsredovisningen finns tillgänglig på Semcons huvudkontor och distribueras till de aktieägare som meddelat att de vill ha årsredovisningen hemskickad. Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida i mitten av april. Den tryckta engelska versionen finns tillgänglig till bolagets årsstämma, 25 april 2018.

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars, 2018 kl. 08.00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Lindqvist, ansvarig investerarrelationer, Semcon
Tel: 0704-160 551
Email: sofia.lindqvist@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar: