TRYGGARE SPORTLOVSTRAFIK MED SMART VINDRUTETORKARE.

En vattendusch från en mötande lastbil. Omkörning efter kraftigt regn. Plötsligt täcks vindrutan av vatten och det tar en stund innan torkarsystemet eller föraren hinner reagera. Teknikföretaget Semcon har utvecklat ProActive Wipers, en mjukvara som vet när ett plötsligt stänk kommer att träffa rutan – och startar vindrutetorkarna i förväg för att säkerställa sikten.

Cirka hälften av alla tillfrågade svenska bilister uppger i en undersökning (Semcon/Inizio) att de känner oro inför att köra om en lastbil i blött väglag. 40% av dessa anger förlorad sikt som en av anledningarna.

ProActive Wipers (PAW) är en mjukvara som identifierar var andra fordon befinner sig och kombinerar det med kunskapen om våta vägbanor. Funktionen vet därför när omgivande större fordon innebär en risk för kraftigt vattenstänk och startar torkarna. Samtidigt som vattnet träffar rutan sveps det bort och ger föraren fri sikt.

– ProActive Wipers är ett bra exempel på hur man kan dra nytta av teknik som redan finns i bilen på nya kreativa sätt. Den här lösningen använder bilens kamera, radar och regnsensor för att göra en traditionell teknik som vindrutetorkaren smartare och körningen säkrare för användaren, säger Magnus Carlsson, ansvarig för aktiv säkerhet och autonom körning på Semcon.

Informationen från PAW skulle även kunna användas på fler sätt, till exempel för att bedöma risken för vattenplaning. Semcon ser också en stor potential för lösningen när de autonoma fordonen når marknaden.

– Förarlösa bilar är beroende av att kameror och andra kritiska sensorer bakom vindrutan hålls fria från smuts och vatten. Intelligensen i PAW skulle därför kunna bidra till att öka säkerheten och tillförlitligheten hos självkörande fordon, säger Magnus Carlsson.

PAW är en egenutvecklad och patentsökt innovation från Semcon som använder information från bilens befintliga utrustning. PAW har utvärderats i verkliga förhållanden och mjukvaran skulle enkelt kunna implementeras i dagens bilar.

Se filmen om PAW

Ladda ner komplett pressmaterial inklusive FAQ

www.semcon.se/paw

För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel: +46 (0) 739-737 200

E-mail: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 3000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på www.semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar