• news.cision.com/
  • SEMCON/
  • Valberedningens förslag till ny styrelseordförande och styrelseledamot i Semcon

Valberedningens förslag till ny styrelseordförande och styrelseledamot i Semcon

Report this content

Semcons valberedning föreslår att nuvarande styrelseledamot Eva Elmstedt väljs till ny styrelseordförande och Carsten Browall till ny styrelseledamot för Semcon AB i samband med årsstämman 2021 den 29 april.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Carl Backman, Eva Elmstedt, Jeanette Reuterskiöld och Karl Thedéen samt nyval av Carsten Browall. Tore Bertilsson, som idag är styrelsens ordförande, har avböjt omval. Eva Elmstedt, styrelseledamot i Semcon sedan 2019, föreslås bli ny styrelseordförande.

- Det känns hedrande att bli tillfrågad om att ta över ordförandeposten och jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och bolagsledningen ta Semcon in i nästa fas. Vi kommer att arbeta enligt den nyligen fastlagda strategin med målet att öka tillväxt och lönsamhet, både organiskt och genom förvärv, säger Eva Elmstedt. 

Information om den nya föreslagna styrelseledamoten:
Carsten Browall (född 1958), Civilekonom. 
Bakgrund: Tidigare EVP Nobel Biocare, EVP Capio AB och CEO RaySafe AB. Ledande befattningar i Mölnlycke Healthcare.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Global Health Partner AB (publ) och Cellink AB (publ) samt ledamot i Bure Equity AB (publ). 

Valberedningen:
Semcons valberedning inför årsstämman 2021 består av Karin Dennford (JCE Group Aktiebolag) ordförande i valberedningen, Mats Andersson (Nordea Investment Funds), Johan Hagberg och styrelsens ordförande Tore Bertilsson (adjungerad ledamot), vilka tillsammans per den sista augusti 2020 representerade 38,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021, kl. 15.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dennford, ordförande i valberedningen
Tel: 0730-549 421
Email: karin.dennford@jcegroup.se

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com