Årsstämma i AB SKF

Report this content

Göteborg, 26 mars 2020: Aktiebolaget SKF höll på torsdagen den 26 mars 2020 årsstämma i Göteborg.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 3 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 30 mars 2020.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2020 enligt följande:

  1. ett fast arvode om 7 257 000 kronor, att fördelas med 2 133 000 kronor till styrelseordföranden och med 732 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt
     
  1. ett arvode för kommittéarbete om 973 000 kronor att fördelas med 248 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 176 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 145 000 kronor till ersättnings­kommitténs ordförande och med 114 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Hans Stråberg, Hock Goh, Alrik Danielson, Ronnie Leten, Barb Samardzich, Colleen Repplier och Geert Follens samtidigt som nyval skedde av Håkan Buskhe och Susanna Schneeberger.

Hans Stråberg valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2020.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

 

Aktiebolaget SKF

      (publ)

 

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2019 uppgick till SEK 86 013 miljoner kronor och antalet anställda var 43 360. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar