Honeywell och SKF lanserar pilotprojekt inom Industrial Internet of Things

Göteborg, 10 maj 2017:

Honeywell Process Solutions och SKF har lanserat ett gemensamt pilotprojekt i syfte att utveckla lösningar inom Industrial Internet of Things (IIoT). Pilotprojektet, vid en koppargruva i Latinamerika, har som mål att skapa en digital standard för förbättrad maskineffektivitet, tillförlitlighet och därmed ökad konkurrenskraft för industriella kunder.

Som en del av pilotprojektet kommer SKFs kunskap inom lager, smörjning och tillståndsövervakning att kombineras med Honeywells kompetens inom datakonsolidering och programvaruutveckling. Målsättningen med projektet är att tillsammans utveckla ett användarvänligt digitalt ekosystem som konsoliderar och analyserar stora datamängder från en anläggnings maskiner. Baserat på analysen kan operatörer fatta beslut om metoder för att minska eller till och med eliminera oplanerade driftstopp och förbättra effektiviteten.

Alrik Danielson, SKFs vd och koncernchef, säger: ”Antalet punkter för datainsamling i en modern fabrik ökar exponentiellt, men dessa data tillför bara värde för operatörerna om man analyserar dem och vidtar åtgärder för att förbättra maskinernas prestanda och tillförlitlighet. Vårt samarbete med Honeywell gör detta möjligt.”

Shree Dandekar, Vice President and General Manager, Honeywell Connected Plant, säger: ”Industrial Internet of Things ger bolag tillgång till driftinformation i realtid från en enskild maskin, en fabrik eller en hel koncern. Genom att skapa ett ekosystem av program- och maskinvarutillverkare med oöverträffad erfarenhet inom respektive område, kan vi bättre förstå riskerna och kraven på driftenheterna och i slutändan ge bättre resultat för våra kunder.”

Aktiebolaget SKF
     (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Antalet punkter för datainsamling i en modern fabrik ökar exponentiellt, men dessa data tillför bara värde för operatörerna om man analyserar dem och vidtar åtgärder för att förbättra maskinernas prestanda och tillförlitlighet.
Alrik Danielson, vd och koncernchef