• news.cision.com/
  • SKF/
  • Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

Report this content

Göteborg, 31 oktober 2019: Med anledning av genomförd konvertering av aktier från serie A till serie B i enlighet med AB SKFs bolagsordning, bekräftar bolaget följande.

Per den 31 oktober uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 32 546 839 aktier av serie A och 422 804 229 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 74 827 262.

AB SKF innehar inga egna aktier.

Aktiebolaget SKF
     (publ)

Denna information är sådan som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl 12:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

skf

Prenumerera