• news.cision.com/
  • SKF/
  • Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

Report this content

Göteborg, 29 oktober 2021: Med anledning av genomförd konvertering av aktier från serie A till serie B i enlighet med AB SKFs bolagsordning, bekräftar bolaget följande.

Per den 29 oktober uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 30 503 933 aktier av serie A och 424 847 135 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 72 988 646,5.

AB SKF innehar inga egna aktier.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Denna information är sådan som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl 8:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Carl Bjernstam, Corporate Communication,
tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som vi ökar maskinens drifttid och prestanda. Våra produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. SKF finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2020 uppgick till 74 852 MSEK och antalet anställda var 40 963. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

skf