SKF avyttrar Kaydon velocity control verksamhet

Göteborg, 26 april 2016: SKF har tecknat ett avtal, med förbehåll för myndighetsgodkännanden, gällande avyttringen av Kaydon velocity control till Stabilus, en global leverantör till fordons- och verkstadsindustrin. Stabilus utvecklar och tillverkar elektromekaniska ställdon, gasfjädrar och hydrauliska spjäll. Bolaget har sitt operativa huvudkontor i Koblenz i Tyskland och är noterat på Frankfurtbörsens SDAX-index.

Den totala köpeskillingen uppgår till 339 miljoner dollar, på kassa- och skuldfri basis. Transaktionen förväntas slutföras under sommaren 2016.

Christian Johansson, Senior Vice President och CFO, säger: ”Det här är ett signifikant steg i processen som pågått under de senaste tolv månaderna, att fokusera på vår kärnverksamhet: lager. Kaydon velocity control är en välskott och fristående verksamhet som under Stabilus ägande får alla förutsättningar att uppnå sin fulla potential.

”Kaydons lagerverksamhet kommer nu att integreras med koncernens operationella struktur, vilken stärker våra kunderbjudanden inom en rad industriella segment. Kaydons lagerverksamhet kompletterar vår egen, från ett tillverknings-, kund- och teknologiperspektiv. Det tidigare Kaydon-huvudkontoret i Ann Arbor, Michigan, kommer att stängas.”

Kaydon velocity control, som inkluderar varumärkena ACE, Hahn Gasfedern, Fabreeka och TechProducts, hade 550 medarbetare och en omsättning på 120 miljoner dollar under 2015.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016 kl 08:30.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är ett signifikant steg i processen som pågått under de senaste tolv månaderna, att fokusera på vår kärnverksamhet: lager.
Christian Johansson