SKF emitterar obligationslån på 3 miljarder kronor

Göteborg, 2 juni 2020: SKF har idag genomfört en obligationsemission på 3 miljarder svenska kronor med en fyraårig löptid som förfaller den 10 juni 2024. Obligationen emitterades i två trancher där 2 100 miljoner kronor löper med en rörlig ränta baserad på 3 månaders Stibor med ett påslag om 1%, och 900 miljoner kronor emitterades med en fast ränta om 1,135%. Intäkterna från emissionen kommer att användas i allmänt bolagssyfte inklusive refinansiering av befintliga skulder.

Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO, säger: “Vi är väldigt nöjda att ha emitterat den här obligationen och det intresse som investerare har visat för den. SKF har en stark balansräkning och vår finansiella likviditet är också stark. Vi har en välbalanserad förfalloprofil med begränsat med lån som förfaller de kommande två åren.”

SKF avser att uppta den nya obligationen för handel på Nasdaq Stockholms reglerade marknad.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Carl Bjernstam, Corporate Communication,
tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2019 uppgick till SEK 86 013 miljoner kronor och antalet anställda var 43 360. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

skf

Prenumerera

Dokument & länkar