SKF får serviceorder i Latinamerika värda mer än 200 miljoner kronor

 

SKF ansvarar för livscykelhantering och total ägandekostnad av kunders utrustning

Göteborg, 24 juni 2013: SKF har nyligen fått ett antal långtidskontrakt från kunder i Latinamerika gällande tjänster för bland annat smörjning och tillståndsövervakning av maskiner.

“Kostnaden för underhåll är en stor andel av den totala ägandekostnaden. Det vi erbjuder dessa kunder är SKFs kunskap om deras industri och tillämpning av denna kunskap för att förbättra produktivitet och öka livslängden för deras utrustning”, säger Wim Stam som är regionalt ansvarig för affärsområdet SKF Industrial Market, Regional Sales and Service i Latinamerika.

Ett av kontrakten, som löper över fem år och är värt 115 miljoner kronor, innebär att SKF tillhandahåller underhållstjänster till en av Brasiliens största metallproducenter. Detta är ett prestationsbaserat kontrakt där SKF kommer att inspektera och övervaka kundens maskiner för att förutsäga eventuella problem och förhindra att fel uppstår.

Ytterligare ett kontrakt, som är värt 55 miljoner och löper över fyra år, gäller smörjtjänster i Peru, där SKF kommer att leverera smörjsystem till en av världens största kopparproducenter. SKF kommer att planera, schemalägga, utföra och hantera smörjning av kundens gruvutrustning, inklusive lastbilar, gräv- och borrmaskiner. Även utrustning för anrikningsverk ingår, inklusive transportband, krossar, kulkvarnar och flotationsceller.

I Chile har SKF tecknat ett kontrakt värt 34 miljoner med en större kopparproducent. Projektet fokuserar på tillståndsövervakning av kundens kritiska utrustning i anrikningsverk och rostugn. SKF kommer att tillhandahålla produkter, specialiserade ingenjörstjänster, installation och övervakning.

SKF har dessutom nyligen fått ett femårskontrakt värt 10 miljoner kronor från ett förpackningsföretag i Ecuador. SKFs tjänster för anläggningsoptimering omfattar att planera underhåll och förbättra underhållsstrategin, utföra underhållsarbetet, inklusive löpande hantering av smörjning.

Aktiebolaget SKF

(publ)

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 3880, mobile: 46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com.

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

skf

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det vi erbjuder dessa kunder är SKFs kunskap om deras industri och tillämpning av denna kunskap för att förbättra produktivitet och öka livslängden för deras utrustning.
Wim Stam som är regionalt ansvarig för affärsområdet SKF Industrial Market, Regional Sales and Service i Latinamerika.