SKF publicerar Årsredovisning för 2017

Report this content

Göteborg, 5 mars 2018: AB SKF har publicerat sin årsredovisning för 2017. Redovisningen fokuserar på hur SKF skapar värde för kunder, investerare och andra intressenter efterföljt av omfattande finansiella- och hållbarhetsupplysningar.

Alrik Danielson, VD och koncernchef, säger: ”2017 var ett bra år för SKF med stark efterfrågan på alla våra huvudmarknader. Vi förbättrade vår lönsamhet, genererade ett stabilt kassaflöde och minskade vår skuldsättning. Vi lanserade många innovationer och ökade våra investeringar i automation och forskning och utveckling. Vi har idag ett gott utgångsläge för framtiden.”

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.skf.com/se/investors.

Aktiebolaget SKF
     (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera