SKF tilldelad global certifiering för energiledningssystem

SKF är ett av de första företagen att bli ISO 50001-certifierade på global nivå

Göteborg, 19 februari 2015: SKF har uppnått global certifiering av Den Norska Veritas (DNV) i enlighet med ISO 50001. Koncernens energiledningssystem har implementerats på 38 tillverkningsanläggningar runt om i världen. Totalt står dessa anläggningar för mer än 90% av koncernens totala direkta energianvändning.

”Vi har ett ansvar att kontinuerligt förbättra vår energianvändning, vilket motiveras av både miljöhänsyn och kostnadsaspekter. Den nya ISO 50001-standarden hjälper oss att göra detta på ett strukturerat, systematiskt och konsekvent sätt”, säger Rob Jenkinson, chef för företagets hållbarhetsarbete.

Han fortsätter: ”Detta är nästa steg i en lång tradition av att vara tidig med implementering av verktyg som bidrar till att förbättra miljöarbetet. Vi implementerade ISO 14001-standarden för miljöledningssystem redan under 1990-talet och vi har även börjat implementera LEED-standarder för nya byggnader. Vi förespråkar också att ISO 50001 implementeras på ett bredare plan, bland våra energiintensiva leverantörer.”  

Detta är en viktig del av koncernens klimatstrategi, SKF BeyondZero, vars syfte är att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan: i SKFs verksamhet, hos leverantörerna och – viktigast av allt – för våra kunder.

Aktiebolaget SKF
      (publ.)

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har ett ansvar att kontinuerligt förbättra vår energianvändning, vilket motiveras av både miljöhänsyn och kostnadsaspekter. Den nya ISO 50001-standarden hjälper oss att göra detta på ett strukturerat, systematiskt och konsekvent sätt.
Rob Jenkinson, chef för företagets hållbarhetsarbete