• news.cision.com/
  • SKF/
  • SKF upprättar internationella produktkategoriregler för lager för att kvantifiera miljöpåverkan

SKF upprättar internationella produktkategoriregler för lager för att kvantifiera miljöpåverkan

Report this content

Göteborg, 1 juni 2023: Produktkategoriregler (PCR) för lagerbranschen, på initiativ av SKF, har godkänts av det internationella EPD-systemet. De gör det möjligt för lagerkunder att fatta mer välgrundade och hållbara beslut, samtidigt som det ger ökad transparens och tydlighet i leveranskedjan.

Initiativet till PCR togs av SKF, som i samråd med branschen har tagit fram regler, krav och riktlinjer för att utarbeta en miljövarudeklaration (EPD) för lagerkategorin. De utgör en standard för att utvärdera hela livscykeln (inklusive koldioxidavtryck) för lagerenheter, lager och delar därav, och bidrar således till arbete mot nettonoll och minskade koldioxidutsläpp inom hela branschen.

PCR ger riktlinjer för att utvärdera vilken miljöpåverkan en specifik produktkategori har. Godkännandet för lager möjliggör dessutom branschomfattande livscykelanalyser (LCA) utifrån standardiserade kriterier. Resultaten från dessa analyser kan sedan användas för att skapa en EPD, som innehåller verifierade uppgifter om en produkts miljöpåverkan från utvinningen av råmaterial till kassering, inklusive energiförbrukning, utsläpp och resursåtgång.

Magnus Rosén, hållbarhetschef på SKF, säger: ”Vi är stolta över att ha inlett arbetet med att ta fram produktkategoriregler för lager baserat på SKFs omfattande kunskaper och erfarenheter inom detta område. Detta är en viktig milstolpe både för oss och för branschen, då det sätter en ny standard för transparens. Det möjliggör att våra kunder får tillgång till jämförbar, objektiv och tredjepartsverifierad information om produktens miljöprestanda genom hela livscykeln.”

Gustav Sandin, PCR-chef på EPD International, säger: ”Produktkategoriregler är en förutsättning för att ta fram en EPD. Vi är mycket glada över att SKF har tagit initiativ till att utarbeta dessa produktkategoriregler och vi välkomnar nu lagertillverkare världen över att påbörja deras EPD-resa. Produktkategoriregler och miljövarudeklarationer ger företag en tydlig och standardiserad process för att utvärdera och kommunicera vilken miljöpåverkan deras produkter har. Det är också ett viktigt steg i arbetet med att uppnå transparens och förändring i syfte att främja hållbarhet inom lagerbranschen.”

Som en del i arbetet med produktkategoriregler har SKFs experter satt upp regler för att samla in data och utarbeta livscykelmodeller för lagerenheter, lager och delar därav. Produktkategorireglerna gick därefter vidare till ett öppet samråd med lagerbranschen, genom det internationella EPD-systemet, för att säkerställa att alla är överens om reglerna innan det slutliga godkännandet gavs. Produktkategorireglerna gäller i fyra år och kommer att uppdateras regelbundet för att säkerställa att de är tillämpbara och att alla tekniska specifikationer är korrekta.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Carl Bjernstam, Acting SKF Media & Press Director,

tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en världsledande leverantör av innovativa lösningar som hjälper industrin att bli mer konkurrenskraftig och hållbar. Genom att göra produkterna lättare, effektivare, hållbarare och reparerbara hjälper vi kunderna att förbättra prestandan på deras roterande utrustning och minska deras miljöpåverkan. Vårt erbjudande runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, tillståndsövervakning, och tjänster. SKF grundades 1907 och finns representerat i omkring 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2022 uppgick till 96 933 MSEK och antalet anställda var 42 641. www.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

Taggar: