SKF utser Alrik Danielson till ny VD och koncernchef från den 1 januari 2015. Efterträder Tom Johnstone

Göteborg, 21, augusti 2014: SKF tillkännager i dag att Tom Johnstone beslutat lämna posten som VD och koncernchef för SKF den 1 januari 2015.

Tom Johnstones efterträdare blir Alrik Danielson som varit VD och koncernchef för Höganäs AB sedan 2005. Alrik Danielson arbetade inom SKF mellan 1987 och 2005 bland annat som chef för SKFs Industrial Division och medlem av SKFs koncernledning.

Leif Östling, styrelseordförande i SKF säger i en kommentar: ”Jag är mycket nöjd över att kunna välkomna Alrik Danielson tillbaka till SKF. Hans erfarenhet under 18 år på olika positioner inom SKF och de senaste nio åren som VD för Höganäs AB, gör honom till en kompetent efterträdare till Tom Johnstone.”

Leif Östling fortsätter: ”Jag vill varmt tacka Tom Johnstone för hans utomordentliga insatser för SKF under närmare 38 år i bolaget och framförallt under tiden som VD och koncernchef. Under Toms ledarskap har SKF utvecklats till ett världsledande bolag inom Knowledge Engineering, lönsamt ökat försäljningen från 41 miljarder kronor 2003 till
63 miljarder kronor förra året och levererat en totalavkastning till aktieägarna på
över 400 procent.”

Alrik Danielson, säger: ”Jag är stolt och glad över att komma tillbaka till SKF och att bli bolagets VD i januari. Jag ser fram emot att bygga vidare på bolagets positiva utveckling under det senaste decenniet.”

Tom Johnstone, SKFs VD och koncernchef kommenterar: ”Att lämna SKF efter nästan 38 år inom bolaget kommer inte att bli lätt. Men det här är rätt tillfälle och beslutet har underlättats av att styrelsen valt Alrik Danielson till min efterträdare. Jag vill önska honom och kollegorna på SKF ett varmt lycka till och samtidigt tacka styrelsen, våra aktieägare, våra kunder och distributörer och alla fantastiska medarbetare inom SKF för deras starka stöd under mina år som VD.”

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2014 kl 08.00.

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Appendix

Alrik Danielson, 52, är civilekonom. Han började vid SKF 1987 som biträdande controller i Göteborg. Innan han lämnade SKF år 2005 hade han ett antal ledande befattningar i Sverige, Venezuela, Spanien, Portugal, Tjeckien och Brasilien. Mellan 1996 och 1999 var han chef för industridivisionen i Spanien och Portugal. Han var därefter chef för SKF do Brasil mellan 1999 och 2003 och mellan 2003 och 2005 var han chef för SKF:s Industrial Division och medlem i SKF:s koncernledning. Mellan 2005 och 2014 har han varit VD och koncernchef för Höganäs AB.

Alrik Danielson är gift och bor med sin familj i Göteborg.

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706 973260; ingalill.ostman@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera