SKFs kapitalmarknadsdag den 4 november 2020 blir digital

Göteborg, 13 juli 2020: SKF välkomnar institutionella investerare, finansanalytiker och finansiell media till koncernens första virtuella kapitalmarknadsdag vilken, som tidigare har meddelats, kommer arrangeras den 4 november. Under detta digitala evenemang kommer koncernledningen att ge information om utvecklingen på SKFs strategiarbete samt om koncernens finansiella och verksamhetsmässiga resultat.

Det har tidigare kommunicerats att Sandvik, Volvokoncernen och SKF i samverkan skulle arrangera sina kapitalmarknadsdagar som var planerade att hållas i Österrike och Sverige. Med anledning av omständigheterna kring Covid-19 har samtliga tre bolag beslutat att istället arrangera sina kapitalmarknadsdagar virtuellt.

Mer information, inklusive en komplett agenda och information om registrering, kommer att skickas i närmare anslutning till SKFs kapitalmarknadsdag den 4 november.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2019 uppgick till SEK 86 013 miljoner kronor och antalet anställda var 43 360. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar