Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2019

Göteborg, 14 september 2018: I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 27 mars 2018 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2019.

Representanter:

Marcus Wallenberg, FAM
Ramsay Brufer, Alecta
Anders Jonsson, Skandia
Anders Algotsson, AFA Försäkring

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 28 mars 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför 2020 års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2019, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail: chairman@skf.com

Aktiebolaget SKF
     (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera