Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2020

Report this content

Göteborg, 16 september 2019: I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 28 mars 2019 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2020.

Representanter:
Marcus Wallenberg, FAM
Ramsay Brufer, Alecta
Anders Algotsson, AFA Försäkring
Anders Jonsson, Skandia

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 26 mars 2020.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande inför 2020 års årsstämma eller valberedning inför 2021 års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2020, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail: chairman@skf.com

Aktiebolaget SKF
     (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar