Dela

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Kontakt

  • Skogsindustrierna
    Box 55525 102 04 Stockholm
    +46 8 762 72 00
    http://www.skogsindustrierna.se