Fler än 25 000 elever i sommarskola

Nu betalar Skolverket ut 85 miljoner kronor till de kommuner och fristående skolor som bedrivit sommarskola.  Nytt för i år är att bidraget också omfattar gymnasieelever.  Förra året deltog 10 000 elever i undervisning på sommarlovet och i år var det över 25 000.  Fakta om vilka som fått bidragen finns som bilagor. 

Sommarskolan är en möjlighet för elever att ta igen det man har missat under terminen. Det är också en chans för nyanlända elever att fortsätta lära sig svenska.

-          Vi tycker det är bra om bidraget kan användas till att ge nyanlända elever mer undervisning i svenska, om kommuner och fristående skolor bedömer att det behovet finns. Ju bättre språkkunskaper ju större är möjligheten för eleverna att nå kunskapsmålen även i andra ämnen, säger Johanna Freed, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Tre gånger större bidrag

I år betalar Skolverket ut 85 miljoner kronor till 222 kommuner och 66 fristående skolor. Det är tre gånger så mycket jämfört med förra året. Bidraget har funnits sedan 2014 och nytt för i år är att även gymnasieelever omfattas, förutom årskurs 6- 9 i grundskolan. Bidraget är på 1500 kronor per elev och vecka och syftet är att stötta elever som inte har nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyg E.

Svenska som andraspråk vanligast

Var tredje elev som gick sommarskola i år läste svenska som andraspråk. Andra vanliga ämnen var matematik och engelska. De flesta eleverna läste mellan en och fyra veckor.

-          Många nyanlända är motiverade att studera och sommarskolan gör att man kan fortsätta att läsa svenska utan avbrott för ett långt sommarlov, säger Johanna Freed.

I år deltog fler än 25 000 elever i sommarskola. Omkring hälften kom från grundskolan och hälften från gymnasiet. Varje kommun och fristående skola bestämmer själv hur många veckor de vill bedriva sommarskola.

Höja betygen

Elever som har gått ut årskurs 9 utan att bli behöriga till gymnasieskolan kan genomgå prövning i ett eller flera ämnen för att höja sina betyg. I år blev 19 procent av sommarskolans elever i årskurs 9 behöriga till gymnasiet efter prövning. 2015 blev 44 procent behöriga. En orsak är att många fler elever läste svenska som andraspråk under 2016 och där är troligtvis målet främst att utveckla svenska språket, inte att läsa för betyg.

För mer information

Information om vilka kommuner och fristående skolor som har fått bidrag till sommarskola och hur mycket pengar som har beviljats finns i bifogade listor. I listorna för varje län redovisas enbart kommunerna, eftersom de enskilda huvudmännen kan ha skolor i flera län.

www.skolverket.se

Kontkaktuppgifter:

För frågor om statsbidraget för sommarskola, kontakta enhetschef Johanna Freed 08-527 332 51

Frågor om statistiken kan ställas till statsbidrag.lovskola@skolverket.se eller undervisningsråd Anna Svenson 08-527 336 46

Skolverkets presstjänst presstjanst@skolverket.se 08-527 333 00

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se