Dela

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Citat

– Fritidshemmet har ett viktigt pedagogiskt uppdrag som är starkt kopplat till skolan. Det blir svårt att klara av detta när bara 42 procent av personalen i fritidshemmen har en pedagogisk högskoleexamen. Det är en stor utmaning för skolorna att hitta personal med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Bristen på utbildad arbetskraft är stor.
Ingela Aksell, undervisningsråd på Skolverket
– Kommunen eller den fristående skolan har stora möjligheter att fördela pengarna inom Lärarlönelyftet utifrån de förhållanden som råder lokalt. Vår uppföljning visar bland annat att många ger en lägre löneökning för att pengarna ska räcka till så många som möjligt.
Joakim Feldt, chef för handläggningsavdelningen på Skolverket
– Att så många lärare deltagit i Matematiklyftet visar att landets skolor verkligen prioriterar att utveckla undervisningen i matematik. Det här är viktigt för att på sikt förbättra elevernas kunskaper i matematik.
Maria Weståker, chef för enheten för ämnesdidaktik på Skolverket
– Kommuner och fristående skolor upplever att de haft kort tid på sig att utse lärare men trots detta är det många som väljer att ta del av bidraget. Skolverkets uppgift är nu att kontrollera rekvisitionerna mot det regelverk som regeringen beslutat om och att därefter betala ut pengarna.
Joakim Feldt, chef för handläggningsavdelningen på Skolverket
– Det är bra att många skolor erbjuder läxhjälp. Men samtidigt måste skolorna fundera över hur de arbetar med läxor. Det är viktigt att elever som riskerar att inte nå målen får stöd i den ordinarie undervisningen.
Johanna Freed, chef på statsbidragsenheten
– Vi vet sedan tidigare att elever med utländsk bakgrund i genomsnitt har lägre resultat i skolan. Nu vet vi mer om hur mycket den ökande andelen elever med utländsk bakgrund påverkat resultatutvecklingen. Det är viktig information för att staten, kommuner och skolor ska kunna sätta in relevanta åtgärder för att förbättra resultaten i skolan.
Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.
– En bra apl kan bli en biljett in i arbetslivet för gymnasiesärskolans elever. Därför måste arbetsgivare, inte minst de offentliga, fundera på hur de kan ta emot fler elever. Dessutom visar vår uppföljning att skolorna behöver ännu mer stöd från kommunerna eller den enskilda huvudmannen när det gäller samverkan med arbetslivet.
Anna Mannikoff, undervisningsråd på Skolverket
– Både ungdomarna själva och samhället betalar ett högt pris för varje avhopp från gymnasieskolan. Skolornas huvudmän måste ha ett bättre system för att kartlägga frånvaro och på så vis identifiera elever som behöver extra stöd, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.
Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp