Presskonferens: Internationella undersökningar om elevers kunskaper presenteras

Har svenska fjärdeklassares och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap förbättrats eller försämrats? Hur går det för gymnasieeleverna som läser de mest avancerade kurserna i matematik och fysik i gymnasieskolan? Svar ges i de två internationella kunskapsmätningarna TIMSS 2015 och TIMSS Advanced 2015. Båda rapporterna presenteras vid en presskonferens på Skolverket 29 november 10.00. Presskonferensen direktsänds även på Skolverket.se.

Skolverket har skrivit rapporter som fokuserar på de svenska resultaten. I rapporterna finns även jämförelser med andra länder som deltar i studierna. Vid presskonferensen medverkar bland andra Skolverkets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi.

När: 10.00 tisdag 29 november

Var: Fleminggatan 14, Stockholm, plan 6.

Presskonferensen direktsänds även på www.skolverket.se

Mer om TIMSS

TIMSS är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. TIMSS är en förkortning av Trends in International Mathematics and Science Study. Totalt deltog 580 000 elever i TIMSS 2015. TIMSS genomförs vart fjärde år och mäter fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. Svenska åttondeklassare har deltagit i fem av sex undersökningar sedan starten 1995. Svenska fjärdeklassare har deltagit sedan 2007. I TIMSS 2015 deltog 294 skolor med drygt 8 000 elever.

Mer om TIMSS Advanced

TIMSS Advanced är den enda internationella kunskapsmätningen i gymnasieskolan. TIMSS Advanced 2015 testar kunskaperna i avancerad matematik och fysik. Totalt deltar cirka 60 000 elever. I Sverige deltar ett urval av elever som läser minst kurserna Matematik 4 eller Fysik 2 på naturvetenskaps- eller teknikprogrammet. TIMSS Advanced har tidigare genomförts 1995 och 2008. Sverige har deltagit vid samtliga tre tillfällen. I TIMSS Advanced 2015 deltog nästan 7 700 svenska elever från 274 skolor.

Välkommen!

Taggar:

Dokument & länkar