Stora skolföretag lockar elever i grundskolan

De tio största skolföretagen har ökat antalet elever i sina grundskolor med 33 procent på två år. Samtidigt tappar de största företagen marknadsandelar i gymnasieskolan. Den kraftiga expansionen av fristående gymnasieskolor har bromsat in. Nu sker expansionen istället i grundskolan. Det visar en ny rapport från Skolverket om de privata aktörerna inom förskola och skola.

- Gymnasiemarknaden förefaller mättad i många kommuner på grund av krympande elevkullar. Däremot växer elevkullarna i grundskolan och där ser vi nu att de fristående skolorna och i synnerhet de stora företagens skolor lockar jämförelsevis många elever, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

En majoritet av grundskoleeleverna går i en kommunal skola men i konkurrensen om de växande elevkullarna ökar de fristående grundskolorna procentuellt mest. 2011-2013 ökade antalet elever i kommunala skolor med två procent, i fristående skolor med tolv procent och i de tio största skolföretagens skolor med 33 procent.

Hård konkurrens om elever i gymnasieskolan

I konkurrensen om de allt mindre elevkullarna i gymnasieskolan tappar de kommunala skolorna mest. De kommunala gymnasieskolorna har minskat antalet elever med 21 procent 2009-2013. De tio största skolbolagen har minskat antalet elever med fem procent medan fristående skolor totalt minskat med en procent.

Aktiebolag dominerar

85 procent av eleverna i fristående gymnasieskolor går i skolor som drivs som aktiebolag. Motsvarande andel i grundskolan är 66 procent. 2011-2013 växte aktiebolagen i grundskolan. I gymnasieskolan märks tvärtom en minskning av antalet elever i aktiebolagsägda skolor under samma period. Minskningen kan till viss del förklaras av JB-koncernens konkurs. JB:s skolor togs i många fall över av Stiftelsen Stadsmissionens Skola.

- Mer än var tredje elev som går i fristående skolor går i en skola som drivs av någon av de tio största enskilda skolhuvudmännen. Skolkoncernerna kan ge stabilitet i kraft av sin storlek. Samtidigt kan det vara sårbart. Om de lägger ner riskerar många elever att drabbas. I det läget är det viktigt att kommunerna har en beredskap att på kort varsel erbjuda utbildning till eleverna, säger Anna Ekström.

Skolkoncerner vanligast i gymnasieskolan

Av alla fristående grundskolor ägs 30 procent av en koncern. 40 000 elever går i en koncernägd skola vilket motsvarar cirka fyra procent av eleverna i grundskolan. Två av tre fristående gymnasieskolor är koncernskolor som tillsammans har nästan 60 000 elever, vilket motsvarar 17 procent av alla elever i gymnasieskolan.

Mer om rapporten

Rapporten ”Privata aktörer i förskola och skola” är en kartläggning av de privata aktörerna inom förskola och skola. Inom förskolan finns totalt mer än 2000 enskilda huvudmän och deras ägare. Motsvarande antal i grundskolan är 600 och i gymnasieskolan 200.

Förra året fanns cirka 392 000 barn i kommunala förskolor och drygt 97 000 barn i fristående förskolor. Nästan 795 000 elever gick i kommunala grundskolor och nästan 126 000 elever i fristående grundskolor. I gymnasieskolan gick 245 000 elever i kommunala eller landstingsdrivna skolor medan 85 000 elever gick i fristående gymnasieskolor.

För mer information

www.skolverket.se

För frågor kontakta

För frågor till generaldirektör Anna Ekström kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

För frågor om rapporten ”Privata aktörer inom förskola och skola” kontakta

Henrik Bengtsson, undervisningsråd 08-527 331 88

Anneli Melén, undervisningsråd 08-527 331 46

Karin Wahlström, enhetschef 08-527 331 23

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar