Största elevminskningen någonsin i gymnasieskolan

Antalet elever i gymnasieskolan sjönk med 22 000 mellan 2012 och i år. Det motsvarar en nedgång med över sex procent vilket är den kraftigaste elevminskningen någonsin mellan två läsår i gymnasieskolan. Det visar ny statistik från Skolverket och utvecklingen med krympande elevkullar kommer att fortsätta.

- Med den allt hårdare konkurrensen om eleverna ökar risken att vi får se fler skolnedläggningar. Därför är det viktigt att skolor och kommuner så snabbt som möjligt sätter sig in i läget och anpassar sina verksamheter. Allt för att eleverna inte ska drabbas, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Hösten 2013 går omkring 330 000 elever i gymnasieskolan. Ett år tidigare var motsvarande antal elever 352 000. I årskurs 1 är elevminskningen något mindre dramatisk, 4 procent eller drygt 5 300 elever. Elevminskningen är orsakad av krympande elevkullar och förväntas pågå ytterligare ett par läsår.

- Elevernas hemkommuner har en skyldighet att erbjuda gymnasieutbildning. Därför är det viktigt att kommunerna har beredskap att ta emot elever som plötsligt står utan utbildning om skolan läggs ner. Ofrivilliga skolbyten kan ha en negativ påverkan på elevernas lärande så det gäller att minimera konsekvenserna för eleverna, säger Anna Ekström.

Fortsatt färre elever på yrkesprogram

Av eleverna i årskurs 1 läser knappt 29 procent ett yrkesprogram, vilket är nästan en procentenhet mindre än förra året. Det innebär att de senaste årens utveckling med färre elever på yrkesprogram fortsätter, men kan ha mattats av något. Samtidigt ökar andelen elever på högskoleförberedande program med nästan en procentenhet till knappt 53 procent. Andelen elever som går något av de fem introduktionsprogrammen ligger i stort sett konstant på drygt 18 procent.

Tre program ökar

På ekonomiprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt språkintroduktion ökar antalet elever i årskurs 1. Övriga program har färre elever i årskurs 1 jämfört med 2012. Störst minskning har det humanistiska programmet och introduktionsprogrammet preparandutbildning som minskar med en femtedel jämfört med förra hösten.

Statistiken finns på nationell nivå

Den statistik som nu presenteras är preliminär. Den ger en nationell bild och går inte att bryta ner på läns-, kommun- eller skolnivå. Den fullständiga statistiken publiceras i mars 2014 tillsammans med mer uppgifter om bland huvudmän och elevers inriktningar i årskurs 2 och 3.

Kontaktuppgifter

För frågor till Anna Ekström kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

För frågor om statistiken kontakta Karin Hedin, undervisningsråd 08-527 333 71 eller Malin Schmidt, undervisningsråd 08-527 333 05

För mer information

www.skolverket.se

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar