IMG 7475 front


På bilden ses från vänster Daniel Blom, fastighetsdirektör Kriminalvården, Torbjörn Blücher, affärschef Specialfastigheter och Bo Gelin, affärsområdeschef Specialfastigheter.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till närmare 30 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Prenumerera