Specialfastigheter tecknar Gröna Hyresavtal med Kriminalvården

Kriminalvården har tecknat s. k. gröna hyresavtalsbilagor för samtliga kontrakt där de är hyresgäst hos Specialfastigheter. Det innebär ett ännu större fokus på hållbarhetsfrågor där gemensamma mål sätts upp.

Grönt Hyresavtal är en gemensam standardmall som fastighetsbranschen infört för att minska miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att få mindre miljöpåverkan inom områden som energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

– Tillsammans med våra kunder vill vi minska miljöbelastningen genom lägre energianvändning. På så sätt bidrar vi till ett mer hållbart samhälle via till exempel genomtänkta material- och energival. Att vi nu tecknar Gröna Hyresavtal med vår största kund Kriminalvården är förstås extra glädjande och ett tydligt bevis på att vi lägger ännu mer fokus på hållbarhetsfrågor, säger Specialfastigheters affärschef Torbjörn Blücher.

För mer information kontakta:

Åsa Hedenberg
Verkställande direktör
Telefon 010-788 62 01

Torbjörn Blücher
Affärschef Sverige
Telefon 070-424 92 88

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter som är byggda för speciella ändamål, som till exempel kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till ca 20 miljarder kronor. Specialfastigheter har cirka 125 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Vårt huvudkontor finns i Linköping.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Tillsammans med våra kunder vill vi minska miljöbelastningen genom lägre energianvändning. På så sätt bidrar vi till ett mer hållbart samhälle via till exempel genomtänkta material- och energival. Att vi nu tecknar Gröna Hyresavtal med vår största kund Kriminalvården är förstås extra glädjande och ett tydligt bevis på att vi lägger ännu mer fokus på hållbarhetsfrågor.
Torbjörn Blücher, Affärschef Specialfastigheter