Dela

Om oss

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,2 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till närmare 43 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Kontakt

 • Hanna Janson

  Kommunikationschef


  010-788 62 10
 • Huvudkontoret
  Gamla Tanneforsvägen 92 Box 632, 581 07 Linköping
  010-788 62 00
  http://www.specialfastigheter.se/
 • Alexandra Laurén

  Verkställande direktör


  010-788 62 01
 • Citat

  Jag är glad att kunna välkomna Claes Magnusson till Specialfastigheter som ny chef för projektutveckling. Med sitt starka affärsfokus och sin breda ledarerfarenhet är jag övertygad om att Claes är rätt person att driva projektutvecklingen framåt och bidra stort till bolaget.
  Alexandra Laurén, vd på Specialfastigheter
  Specialfastigheter står inför en enormt kraftig tillväxt och det ska bli spännande att vara med på den utvecklingsresan. En projektportfölj på över 30 miljarder kronor inger respekt och jag ser fram emot att hantera den tillsammans med Specialfastigheters medarbetare.
  Claes Magnusson, ny chef för projektutveckling
  Jag ser mycket fram emot att välkomna Martin Nielsen som ny COO på Specialfastigheter. Med sin erfarenhet, ledarskapsförmåga och driv kommer Martin att vara en stor tillgång i ledningsgruppen och för bolagets fortsatta utveckling.
  Alexandra Laurén, vd
  Det ska bli väldigt roligt att få bli en del av Specialfastigheter och det viktiga uppdraget att stötta våra samhällsbärande verksamheter. Utmaningen att möta det stora behovet av säkerhetsfastigheter gör uppdraget och rollen som COO extra spännande.
  Martin Nielsen, tillträdande COO
  Specialfastigheters uppdrag att äga, förvalta och utveckla säkerhetsfastigheter är högaktuellt givet läget i samhället. Jag ser fram emot att få vara med på den utvecklings- och tillväxtresa som bolaget inlett och att även få en djupare inblick i offentligt företagande. Jag kan bidra med min mångåriga erfarenhet från fastighetsbranschen med fokus på långsiktighet och affärsmannaskap samt ett starkt engagemang inom social hållbarhet.
  Siv Malmgren, ny ledamot i Specialfastigheters styrelse
  Specialfastigheter är mitt uppe i en omställningsfas. Vi växer som företag med våra utvecklingsprojekt i både volym och antal projekt och är nu både ett fastighetsförvaltande och projektutvecklande bolag. Vi arbetar därför aktivt med att forma en organisation som ger de bästa förutsättningarna att möta tillväxten. Vi är inne i en väldigt intressant förflyttning som företag och jag ser en stor förändringsvilja i verksamheten, så jag ser med tillförsikt fram emot vår fortsatta tillväxtresa tillsammans.
  Alexandra Laurén, vd för Specialfastigheter
  Året har präglats av stora investeringar, både i vårt befintliga bestånd och på nya platser. Vi har utvecklat flera av våra befintliga fastigheter runtom i landet och vi har färdigställt och invigt nya lokaler vid ett tiotal kriminalvårdsanstalter. Under året har vi vunnit en upphandling av en helt ny anstalt i Kalmar och vi planerar sedan tidigare en ny anstalt i Trelleborg. Vi ser en stor fortsatt efterfrågan på säkerhetsfastigheter och vi kommer under de närmaste åren även uppföra tre nya polishus på olika orter i Sverige och fortsätta utveckla våra befintliga fastigheter.
  Alexandra Laurén, vd för Specialfastigheter
  Vi har en intensiv tid framför oss där vi ska fortsätta att skapa värde i vår fastighetsportfölj. Kundernas förtroende för oss är avgörande och jag gläds därför över resultatet från den senaste kundundersökningen som visar att kundnöjdheten ökat ytterligare. Detta tillsammans med den imponerande höga leveranskultur och stora kunskap som jag mött hos mina kolleger som nytillträdd vd för bolaget gör att jag verkligen ser fram emot Specialfastigheters fortsatta utvecklingsresa.
  Alexandra Laurén, vd för Specialfastigheter
  Efter ett kvartal som tillförordnad CFO på Specialfastigheter känns det jätteroligt att få möjligheten att fortsätta vara en del i bolagets utvecklingsresa och arbeta tillsammans med ett härligt team, Alexandra och alla andra på Specialfastigheter.
  Eva Bång, tillträdande CFO
  Jag är så glad att få välkomna Eva Bång som CFO och till vårt ledningsteam här på Specialfastigheter. Evas goda ledarskap, gedigna erfarenhet och kompetens inom fastighetsbranschen ger oss goda förutsättningar att driva vår tillväxtresa framåt och samtidigt skapa värde i vår befintliga fastighetsportfölj. Jag ser verkligen fram emot att få samarbeta vidare med Eva.
  Alexandra Laurén, vd
  Standard & Poor’s har återigen bekräftat vår höga rating, vilket vi självklart är mycket glada för. Det ger oss fortsatt goda möjligheter att emittera på kapitalmarknaden.
  Specialfastigheters tf CFO Eva Bång
  Vi fick en fin möjlighet att emittera en grön obligation med en bindningstid på fem år och därmed minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk. Kombinationen av vår höga rating, AA+, vår långa närvaro på kapitalmarknaden samt våra höga hållbarhetsambitioner är attraktiv för investerare. De väljer att placera i en motpart med en av de lägsta kreditrisker som finns på svenska företagsobligationsmarknaden.
  Specialfastigheters tf CFO Eva Bång
  Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med en bindningstid på 5 år. Kombinationen av vår höga rating, AA+, samt vår långa närvaro på kapitalmarknaden är attraktivt för investerare. De väljer att placera i en motpart med en av de lägsta kreditrisker som finns på svenska företagsobligationsmarknaden.
  Eva Bång, tf CFO på Specialfastigheter
  Vi står fortsatt starka i en orolig tid. Vi färdigställer löpande nya eller moderniserade säkerhetsfastigheter till våra kunder samtidigt som vi investerar stort i vår projekt- och fastighetsportfölj. I dessa tider av kraftig tillväxt är jag särskilt glad och tacksam över medarbetarnas stora engagemang, vilket bekräftas i vår senaste medarbetarundersökning. Medarbetarnas motivation och fantastiska arbetsinsatser är det som gör vår verksamhet framgångsrik.
  Charlotte Hybinette, tillförordnad vd för Specialfastigheter
  Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en grön obligation med en bindningstid på knappt fem år. Kombinationen av vår höga rating, AA+, vår långa närvaro på kapitalmarknaden samt våra höga hållbarhetsambitioner är attraktiv för investerare. De väljer att placera i en motpart med en av de lägsta kreditrisker som finns på svenska företagsobligationsmarknaden.
  Claes Rasmuson, Specialfastigheters CFO
  Vi är ett stabilt bolag som levererar ett starkt förvaltningsresultat även detta kvartal. Specialfastigheter fortsätter att arbeta intensivt med att tillgodose våra kunders stora behov av säkra och hållbara lokaler genom att utveckla vårt befintliga fastighetsbestånd samt bygga nytt. Vår robusta underliggande verksamhet och stabila finansiella situation är en förutsättning för vår ökande projektvolym.
  Charlotte Hybinette, tillförordnad vd för Specialfastigheter
  Specialfastigheter är ett fastighetsbolag som helt fokuserar på kunder med säkerhetskrav på lokaler. Det är väldigt roligt att nu få använda vår kompetens för att bygga ett nytt hållbart och säkert polishus. Både Malmö stad och Polismyndigheten står inför en stor tillväxt och att nu äntligen få påbörja bygget av ett nytt polishus har varit efterlängtat. Det nya polishuset kommer att skapa rätt förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för malmöborna.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Tillsammans med Kriminalvården ser vi på Specialfastigheter fram emot att skapa ett nytt, modernt och ändamålsenligt fängelse som bidrar till att lösa Kriminalvårdens platsbrist och som skapar en god arbetsmiljö för myndighetens medarbetare.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  ​​​​​​​Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med en bindningstid på drygt 5 år. Trots viss osäkerhet och volatilitet på marknaderna fortsätter Specialfastigheter att emittera till bra villkor. Kombinationen av vår höga rating, AA+, samt vår långa närvaro på kapitalmarknaden är attraktivt för investerare. De väljer att placera i en motpart med en av de lägsta kreditrisker som finns på svenska företagsobligationsmarknaden.
  Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter
  Dagens geopolitiska läge kombinerat med den svenska politiska agendan innebär att säkerhet har fått ännu större betydelse och Specialfastigheter bidrar här med flera nya projekt och en betydligt ökad investeringsvolym. Detta ställer nya krav och jag kan bidra med min långa erfarenhet av stora investeringsprojekt. Specialfastigheter har på många sätt visat sitt engagemang för att säkerställa en hållbar framtid, exempelvis genom det gröna ramverket och utfärdandet av gröna obligationer, och jag ser fram emot att vara med på den resan.
  Britta Dalunde
  Att få ansluta till Specialfastigheters styrelse, i ett skede då bolaget står inför en kraftig tillväxt i takt med stora samhällsutmaningar, ser jag som ett mycket spännande uppdrag. Jag ser fram emot att kunna bidra till Specialfastigheters utveckling och kommande investeringsvolym genom min erfarenhet av fastighetsutveckling i såväl tidiga skeden som från genomförandeskedet.
  Lotta Niland
  Säkerhetsläget i världen har förändrats och det leder till ett ökat behov av relevanta och säkra lokaler för våra kunder. Specialfastigheters stabila finansiella situation är en förutsättning för att vi ska kunna möta kundernas behov av säkra och moderna fastigheter.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Jag är mycket glad över att få presentera Alexandra Laurén som ny vd för Specialfastigheter. Omvärldsläget har bidragit till att Specialfastigheter befinner sig i kraftig tillväxt med en projektvolym som är större än någonsin. Alexandra Lauréns breda erfarenhet från fastighetsbranschen och expertis inom projektutveckling kommer vara mycket värdefull för bolaget i denna fas. Med Alexandra får Specialfastigheter en affärsmässig och inspirerande ledare med ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor, redo att ta Specialfastigheters organisation vidare i tillväxtresan med erbjudandet om säkra, funktionella, effektiva och hållbara lokaler som aktivt bidrar till våra kunders samhällsviktiga verksamhet. Jag ser fram mot att samarbeta med Alexandra som Specialfastigheters nya vd.
  Eva Landén, styrelseordförande Specialfastigheter Sverige AB
  Jag ser verkligen fram emot att få vara med på Specialfastigheters tillväxtresa. Bolaget är en viktig samhällsaktör med hög målsättning inom hållbarhet, vilket ska bli väldigt roligt att få vara en del av framåt.
  Alexandra Laurén
  Specialfastigheter är i en enorm tillväxtfas för att klara kundernas behov av säkerhetsfastigheter och går från en historiskt relativt stabil investeringsvolym, runt en miljard kronor, till en investeringsvolym om 3,9 miljarder för 2022. Vid årets utgång hade företaget projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 30 miljarder kronor. Hela Specialfastigheter påverkas av tillväxten och 56 nya medarbetare har rekryterats under året, varav 30 inom nya roller.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Specialfastigheter hade vid årets utgång projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 30 miljarder kronor varav cirka 25 miljarder kronor för Kriminalvården. Vi är glada för den stora tillväxten i företaget, särskilt i en tid då en lågkonjunktur ser ut att stå för dörren.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Tillsammans med Kriminalvården ser vi på Specialfastigheter ser fram emot att skapa ett modernt och ändamålsenligt storfängelse.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Vi är mycket glada över att Standard & Poor’s återigen bekräftat vår höga rating. I en osäker tid då många andra fastighetsbolag har det tufft står Specialfastigheter stadigt.
  Specialfastigheters CFO Claes Rasmuson
  Trots oron på marknaden ser vi en stor efterfrågan på säkerhetsfastigheter och ökar våra investeringar. Vi har också fått nya kunder i form av Riksarkivet och Skatteverket och för dem ska vi uppföra ett nytt, hållbart och säkert arkiv för statliga dokument.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Kriminalvårdens satsning i Sörbyn ger ett viktigt tillskott av nya platser liksom moderna lokaler för utveckling av anstalten framåt. Utbyggnaden förstärker också möjligheterna att arbeta återfallsförebyggande och därmed bidra till ett tryggare samhälle. Det blir en rejäl kapacitetsökning för anstalten, som går från 40 platser till 144. Därmed kommer man också behöva nya medarbetare vilket skapar fler arbetstillfällen i Umeå.
  Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren
  Jag är stolt över utbyggnaden av anstalten Sörbyn där vi genom våra typhus bidrar till att öka antalet platser inom Kriminalvården. Tillsammans med Kriminalvården och Peab bygger vi en modern, säker och långsiktigt hållbar anstalt som fortsatt ska stödja och utveckla anstaltens verksamhet inom jord- och skogsbruk
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Den stora utbyggnaden av Österåkeranstalten är ett viktigt bidrag till att minska platsbristen inom kriminalvården. Det är ett komplext och spännande projekt som vi är glada över att få genomföra i samverkan med Kriminalvården och Skanska. Tillsammans bygger och utvecklar vi en modern anstalt som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Specialfastigheter är ett statligt fastighetsbolag som helt fokuserar på kunder med säkerhetskrav på lokaler. Att vi nu får addera Riksarkivet och Skatteverket som kunder känns både naturligt och viktigt. Det är myndigheter som har stora, skyddsvärda tillgångar och där kommer vår kompetens om säkra fastigheter och inte minst vår certifiering av informationssäkerhet väl till pass.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Vår stora och växande projektvolym ökar marknadsvärdet. Vi är glada för den rejäla tillväxten och samtidigt tacksamma för att vi är ett så stabilt bolag när omvärlden är osäker och finansmarknaden orolig.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Specialfastigheter är en viktig samhällsaktör med ett kunderbjudande och ett fastighetsbestånd som känns särskilt angelägna i dessa tider. Jag ser mycket fram emot att i rollen som styrelseledamot få bidra till den fortsatta utvecklingen av bolaget.
  Charlotte Hybinette, ny styrelseledamot
  Vi lever just nu i en instabil värld där vi, liksom många andra, stöter på stora utmaningar. Samtidigt har vi en mycket stabil verksamhet i grunden och det ger oss goda förutsättningar att hantera det osäkra läget.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Framför oss har vi en rad utmaningar. Vi ska hantera den stora efterfrågan på säkerhetsfastigheter och en växande projektvolym. Nya medarbetare ska slussas in i arbetet och kompetensen måste hela tiden säkerställas. Och samtidigt är det helt avgörande att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Mot den bakgrunden känns det tryggt och stimulerande att veta att Specialfastigheter är ett företag som många gillar, och som har ett otroligt viktigt samhällsuppdrag.
  Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter
  Kriminalvården har fortsatt akut platsbrist och vi gör vad vi kan för att bidra till lösningar. Utöver att leverera det som beställts har vi stort fokus på avtalsskrivning och hyresförhandlingar, och vi utreder också möjligheter till fler platser. Vår projektportfölj för Kriminalvården uppgår nu till nästan 2.200 platser i typhus, cirka 700 platser i tillfälliga byggnader samt ytterligare platser i traditionella projekt. För Statens institutionsstyrelse har projektering kring uppförandet av totalt nio standardhus vid fem institutioner inletts.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Vi är mycket glada över att Standard & Poor’s återigen bekräftat vår höga rating. Specialfastigheter befinner sig i en kraftig tillväxtfas och detta kreditbetyg ger oss goda förutsättningar att finansiera oss på kapitalmarknaden.
  Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter
  Jag ser väldigt mycket fram emot att få tillträda tjänsten som säkerhetschef. Det ska bli spännande att få bli en del av ett fastighetsbolag där man verkligen fokuserar på säkerhetsaspekten vid byggnation och drift av fastigheter. Jag hoppas att jag med mina erfarenheter från andra skyddsvärda och säkerhetskänsliga verksamheter kan bidra till det fortsatta arbetet inom säkerhetsområdet på Specialfastigheter.
  Patrik Nyberg, tillträdande säkerhetschef på Specialfastigheter
  Vi välkomnar Patrik Nyberg som säkerhetschef till Specialfastigheter. Han har en bred och gedigen kunskap från olika säkerhetsområden, inte minst inom säkerhetsskydd vilket är mycket viktigt när det gäller många av våra kunder. Säkerhetsfrågorna är prioriterade hos oss och något som vi ständigt utvecklar och Patrik Nybergs kompetens kommer vara värdefull i detta arbete.
  Masse Antonsson, avdelningschef IT och Säkerhet på Specialfastigheter
  Utbyggnaden av Tidaholmsanstalten är ett stort, komplext och spännande projekt som vi är mycket glada över att få genomföra tillsammans med vår kund och våra samarbetspartners. Här bygger och utvecklar vi en modern anstalt som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera medellånga obligationer. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg förra året i samband med coronapandemins utbrott.
  Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter
  Specialfastigheter är ett växande företag i förändring. Ökningen i antal och volym av projekt ställer stora krav på hela organisationen och resurssättning och bemanning är prioriterade områden för oss. Det är därför glädjande att vi i vår nyligen genomförda enkät fått ett höjt motiverad medarbetarindex (MMI) och att många medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare.
  Åsa Hedenberg, Specialfastigheters vd
  Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med en löptid på fem år samt passar på att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg i samband med coronapandemins utbrott.
  Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter
  Det här är den kanske enskilt viktigaste fråga jag varit med och beslutat om under min tid som vd på företaget. Vår planet befinner sig i ett krisartat läge och det är verkligen oerhört viktigt att vi alla kavlar upp ärmarna och gör det som krävs för att hejda utvecklingen med den globala uppvärmningen. Därför känns det extra bra att en stor och oberoende expertorganisation har granskat och godkänt våra nya utsläppsmål som vi nu börjar jobba med direkt.
  Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter
  Samtidigt som många större projekt tillkommit har vi också avslutat flera om totalt drygt 700 Mkr. För att hantera den stora projektvolymen ser vi över och fortsätter förstärka vår organisation.
  Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter
  Äntligen! Det känns extra roligt att få ta detta spadtag då det under åren funnits åtskilliga byggplaner som sedan aldrig blivit verklighet. Men nu utvecklar och expanderar vi tillsammans med kund och entreprenör fastigheten Sagsjön till en modern och säker anstalt som ska vara långsiktigt hållbar och stödja Kriminalvårdens viktiga arbete.
  Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter
  Det känns jättebra att kunna dela våra anvisningar för klimatkalkyler. Jag hoppas det leder till att fler beräknar klimatavtrycket i sina byggprojekt och att branschens betydande klimatpåverkan därmed minskar. Det breda och stora engagemanget i projektet borgar både för kvalitet och fortsatt samverkan i den här viktiga frågan.
  Kajsa Marsk Rives, hållbarhetsstrateg på Specialfastigheter
  Jag ser verkligen fram emot att få vara med i Specialfastigheters styrelse nu och bidra med mina kunskaper, kompetenser och erfarenheter, framförallt inom säkerhet och arbetsmiljö.
  Sanela Ovcina, ny ledamot i Specialfastigheters styrelse
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp