Specialfastigheter emitterar 4,5-årigt obligationslån

Report this content

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 23 november 2018 med återbetalningsdag den 23 maj 2023. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m + 0,75 procent. Obligationen emitteras till en överkurs på 100,342 % av nominellt belopp.

Syftet med obligationen, som kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk genom att emittera obligationer samt att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta, säger Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns på Specialfastigheters webbplats.

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ferenius, vice vd/CFO, tel 010-788 62 11
Thony Eriksson, finansförvaltare, tel 010-788 62 37

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 26 miljarder kronor. Vi har cirka 150 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk genom att emittera obligationer samt att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta.
Kristina Ferenius, Specialfastigheters vice vd/CFO