Specialfastigheter emitterar 30-årigt obligationslån

Report this content

Specialfastigheter Sverige AB lånar 250 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 250 Mkr utbetalas den 25 juni 2018 med återbetalningsdag den 25 juni 2048. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 2,375 procent.

Syftet med obligationerna, som kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, är finansiering av den löpande affärsverksamheten samt ett kommande förvärv.

Genom att emittera en trettioårig obligation tar vi tillfället i akt att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns på Specialfastigheters webbplats.

För mer information kontakta:
Kristina Ferenius, vice vd/CFO 
Tel 010-788 62 11

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 25 miljarder kronor. Vi har drygt 140 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Genom att emittera en trettioårig obligation tar vi tillfället i akt att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån.
Kristina Ferenius, vice vd/CFO på Specialfastigheter