Specialfastigheter publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

Specialfastigheters årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning finns från den 15 mars tillgänglig på vår webbplats www.specialfastigheter.se 

Årets resultat efter skatt ökade till 1 719 (1 638) Mkr, till stor del på grund av ökade hyresintäkter genom förvärv och omförhandlade avtal. Verksamheten är mycket stabil och vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter.  

Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter, kommenterar året och verksamheten i sitt vd-ord:

- När 2017 summeras kan jag konstatera att det varit ett intensivt år inom en mängd områden och att vi har ökat vår investeringsvolym för pågående projekt till cirka 2,1 miljarder kronor. Särskilt stolta är vi över den nya fina tingsrättsbyggnaden i Lund som kommer att stå färdig till våren 2018. Renoveringen av Kronobergshäktet i centrala Stockholm med nästan 300 platser har varit ett komplicerat projekt men nu är det helt klart och häktet kunde öppna i januari 2018. För året som helhet var resultatet fortsatt mycket starkt och vår stabila kundbas, med långa avtal och i stort sett inga vakanser, ger oss ett kontinuerligt bra resultat över tid.

Årsredovisningen finns att ladda ned på www.specialfastigheter.se och trycks även i en mindre upplaga som skickas ut till de intressenter som begär det.

Denna information är sådan information som Specialfastigheter Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 16.00.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ferenius, vice vd och CFO, tel: 010-788 62 11

Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 25 miljarder kronor. Vi har drygt 140 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

När 2017 summeras kan jag konstatera att det varit ett intensivt år inom en mängd områden och att vi har ökat vår investeringsvolym för pågående projekt till cirka 2,1 miljarder kronor. Särskilt stolta är vi över den nya fina tingsrättsbyggnaden i Lund som kommer att stå färdig till våren 2018. Renoveringen av Kronobergshäktet i centrala Stockholm med nästan 300 platser har varit ett komplicerat projekt men nu är det helt klart och häktet kunde öppna i januari 2018. För året som helhet var resultatet fortsatt mycket starkt och vår stabila kundbas, med långa avtal och i stort sett inga vakanser, ger oss ett kontinuerligt bra resultat över tid.
Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter