Specialfastigheter publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Report this content

Ekonomiskt har 2018 varit ett år av fortsatt stabil utveckling för Specialfastigheter. Hyresintäkterna ökade till 1 956 (1 846) Mkr, förvaltningsresultatet uppgick till 1 410 (1 322) Mkr och fastigheternas marknadsvärde har stigit med cirka 2,3 miljarder kronor till 27 288 (25 002) Mkr. Målen för såväl lönsamhet som kapitalstruktur har överträffats.

Under 2018 har säkerhetsfrågorna stått i fokus i media, i politiken och i det offentliga samtalet. Vi har under året fortsatt att stärka organisationen, utveckla typlösningar för säkerhetsfastigheter och säkerställa långsiktiga samarbeten med entreprenörer. Därmed står vi redo att möta de stora utmaningar som ligger framför oss, gällande bland annat den nybyggnad och förnyelse av säkerhetsfastigheter som våra kunder efterfrågar, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2018 finns att ladda ned på vår webbplats www.specialfastigheter.se och trycks även i en mindre upplaga som skickas ut till de intressenter som begär det.

Denna information är sådan information som Specialfastigheter Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2019 kl. 16.30.

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ferenius, vice vd/CFO, tel: 010-788 62 11
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 27 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Under 2018 har säkerhetsfrågorna stått i fokus i media, i politiken och i det offentliga samtalet. Vi har under året fortsatt att stärka organisationen, utveckla typlösningar för säkerhetsfastigheter och säkerställa långsiktiga samarbeten med entreprenörer. Därmed står vi redo att möta de stora utmaningar som ligger framför oss, gällande bland annat den nybyggnad och förnyelse av säkerhetsfastigheter som våra kunder efterfrågar.
Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter