Specialfastigheters delårsrapport januari-september 2019: Fortsatt positivt förvaltningsresultat

Report this content
  • Hyresintäkterna ökade med 4,8 % till 1 632 (1 549) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade med 3,2 % till 1 109 (1 075) Mkr
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 41 (578) Mkr
  • Periodens resultat minskade med 40,5 % till 889 (1 494) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter har sedan årsskiftet ökat till 27 980 (27 288) Mkr

Förvaltningsresultatet för perioden steg för tredje kvartalet i rad och ökade med 3,2 %. Hyresintäkterna har ökat då nya hyresavtal tecknats, men det har även kostnaderna för drift och finansiering.

- Det är glädjande att vårt förvaltningsresultat liksom hyresintäkterna fortsätter att stiga. Vi räknar med att de höjda anslag som i budgetpropositionen föreslås till våra kunder leder till ytterligare investeringar för oss, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Samverkan med kunder, leverantörer och med branschen genom bland annat workshops, strategiska dialoger och deltagande i referensgrupper har fortsatt, för att växla upp tempot och få mer effekt i hållbarhetsarbetet. Ledningen har också sett över bolagets betydande miljöaspekter och väsentliga hållbarhetsområden.   

Delårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ferenius, vice vd/CFO, tel: 010-788 62 11
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till knappt 28 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att vårt förvaltningsresultat liksom hyresintäkterna fortsätter att stiga. Vi räknar med att de höjda anslag som i budgetpropositionen föreslås till våra kunder leder till ytterligare investeringar för oss.
Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg