Specialfastigheter emitterar 20-årigt obligationslån

Report this content

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 11 oktober 2018 med återbetalningsdag den 11 oktober 2038. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 2,205 procent.

Syftet med obligationen, som kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

- Genom att emittera en tjugoårig obligation tar vi tillfället i akt att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns på Specialfastigheters webbplats.

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ferenius, vice vd/CFO, tel 010-788 62 11
Thony Eriksson, finansförvaltare, tel 010-788 62 37

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 26 miljarder kronor. Vi har cirka 150 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Genom att emittera en tjugoårig obligation tar vi tillfället i akt att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk.
Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius