Specialfastigheter behåller sin höga rating

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 16 december bekräftat Specialfastigheters rating AA+.

Specialfastigheter har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s regionala skala.

Standard & Poor’s har gjort en prognos för de närmaste åren där de bedömer att Specialfastigheter fortsatt kan upprätthålla en stark marginal vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och hög likviditet, trots uppgången i skuldsättning som har skett de senaste två åren. Enligt prognosen förväntar sig S&P att Specialfastigheters fortsatt goda lönsamhet väger upp bolagets ökade underhålls- och investeringskostnader. 

Huvudsakliga ratingfaktorer:

  • Mycket hög sannolikhet för statligt stöd i händelse av finansiella svårigheter, till följd av den mycket starka länken till ägaren, svenska staten.
  • Unik position som hyresvärd inom segmentet offentliga fastigheter för upprätthållandet av landets säkerhet. Med detta fokus anses Specialfastigheters verksamhet utgöra en mycket viktigt samhällsfunktion.
  • En extremt stark affärsriskprofil på grund av mycket stabila och förutsägbara kassaflöden, baserade på långsiktiga hyresavtal med statliga myndigheter.
  • Stark likviditetsposition.

- Det är mycket glädjande att vi behåller vårt höga ratingbetyg även efter den extra utdelningen till våra ägare förra året. Detta ger oss fortsatt god tillgång till penning- och obligationsmarknaden vilket medför låga finansieringskostnader, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns på vår hemsida, specialfastigheter.se.

Denna information är sådan information som Specialfastigheter Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december kl. 17.30.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel 010-788 62 01

Kristina Ferenius, CFO, tel 010-788 62 11

Thony Eriksson, finansförvaltare, tel 010-788 62 37

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 21,6 miljarder kronor. Vi har cirka 130 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm.

Taggar:

Om oss

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till cirka 29 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det är mycket glädjande att vi behåller vårt höga ratingbetyg även efter den extra utdelningen till våra ägare förra året. Detta ger oss fortsatt god tillgång till penning- och obligationsmarknaden vilket medför låga finansieringskostnader.
Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.