Specialfastigheter emitterar obligationslån

Report this content

Specialfastigheter Sverige AB lånar 350 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 350 Mkr utbetalas den 29 augusti 2017 med återbetalningsdag den 29 augusti 2022. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,71 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten samt ett kommande förvärv.

- Vi förlänger vår löptid och minskar vår finansieringsrisk genom att emittera en femårig obligation. Räntenivån fortsätter att vara på historiskt sett låga nivåer, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns på Specialfastigheters hemsida.

För mer information kontakta:
Kristina Ferenius, CFO
Tel 010-788 62 11

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 24 miljarder kronor. Vi har drygt 135 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi förlänger vår löptid och minskar vår finansieringsrisk genom att emittera en femårig obligation. Räntenivån fortsätter att vara på historiskt sett låga nivåer, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån
Specialfastigheters CFO Kristina Ferenius